Hbo

Het hbo is voor het grootste deel overgestapt op online onderwijs in verband met Covid-19.

Van het hbo weten we uit de inventarisatie die we aan het begin van het schooljaar 2020/2021 hebben gedaan dat hbo-studenten voor korte ritten veel gebruik maken van de fiets. Voor ritten boven de 5 kilometer nemen zij vaker het openbaar vervoer.