Hbo

Alle hbo-scholen zijn weer open. Studenten volgen alle lessen weer op school.

Van het hbo weten we uit de inventarisatie die we aan het begin van het schooljaar 2020/2021 hebben gedaan dat hbo-studenten voor korte ritten veel gebruik maken van de fiets. Voor ritten boven de 5 kilometer nemen zij vaker het openbaar vervoer.