Om inzicht te krijgen in de regionale mobiliteitssituatie van het onderwijs monitoren we vanaf 2021 de verkeersdrukte met de Onderwijsradar en brengen we alle onderwijsgerelateerde reisbewegingen in kaart. Ook voeren we kwalitatief onderzoek uit onder studenten, scholieren en docenten.

Onderwijsradar

Een van de middelen die we inzetten in de samenwerking met onderwijsinstellingen is de Onderwijsradar. De onderwijsradar, een initiatief van Goedopweg, laat per tijdstip precies zien hoe druk het op de Utrechtse straten wordt door reizende docenten en studenten. De radar laat niet alleen de te verwachten drukte zien bij de volledige bezetting van het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook wanneer het mbo, hbo en universitair onderwijs weer volledig gaan opstarten. Door samen de knelpunten aan te pakken hopen de Utrechtse onderwijsinstellingen en Goedopweg te voorkomen dat er weer verkeersopstoppingen ontstaan.

Utrechtse scholen zijn bij de start van het schooljaar 2020/2021 al begonnen met roostertijden op elkaar af te stemmen. Zo kan iedereen zo veilig mogelijk, met voldoende afstand naar de lessen komen. Met de Onderwijsradar gaan de scholen deze samenwerking ook voor de lange termijn aan.

Notitie onderwijs gebonden verplaatsingen

Om een ‘coronaveilige’ herstart en start van het nieuwe studieseizoen te organiseren en garanderen hebben we in het najaar van 2020 alle onderwijsgerelateerde bewegingen in Utrecht in kaart gebracht. Hiermee kunnen we op knelpunten bijsturen en overzicht en inzicht genereren. Vanuit dit inzicht kunnen we samen optrekken om het onderwijs in Utrecht duurzaam veiliger, beter bereikbaar en leefbaarder te maken.

Vakscholen, regionaalopleidingscentra, hogescholen en universiteiten doen vrij veel om de spits van en naar de onderwijsinstellingen af te vlakken. Dat komt de spits voor al het Utrechtse verkeer ten goede. Bovendien is over de verkeersdrukte die wordt veroorzaakt door deze groep studenten en medewerkers vrij veel bekend. Er lijkt echter minder aandacht te zijn voor de spits die wordt veroorzaakt door het primair en het voortgezet onderwijs (po en vo).
Hoe groot de totale studiegebonden spits is, blijft dus onduidelijk. Om dat op te helderen, geeft de notitie inzicht in de omvang van de school- en studiegebonden verplaatsingen in Utrecht in het najaar van 2020.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Lees de notitie Onderwijsgebonden verplaatsingen in Utrecht.