Mbo

Het mbo is ook weer opgestart. Leerlingen kunnen weer voor zowel theorie- als praktijklessen terecht op school.

Uit de inventarisatie die Goedopweg bij de start van het studiejaar 2020/2021 heeft gehouden onder de Utrechtse onderwijsinstellingen blijkt onder meer dat mbo-studenten vooral gebruik maken van het openbaar vervoer en eigen gemotoriseerd verkeer.

Om gezonder eten en meer bewegen aan te moedigen onder mbo-studenten is er een pilot in de maak met Nimeto en ROC Midden Nederland. Deze pilot moet er onder meer voor gaan zorgen dat mbo-studenten vaker de fiets pakken.