Onderwijsradar geeft beeld van verkeer van en naar onderwijs

Alleen al in de stad Utrecht zijn er bijna 200.000 mensen dagelijks onderweg naar een onderwijsinstelling. Hierdoor ontstaan regelmatig verkeersopstoppingen en onveilige verkeerssituaties. Om de drukte in kaart te brengen, beter zicht te krijgen op de knelpunten en hiervoor passende oplossingen te bedenken, heeft Goedopweg de Onderwijsradar ontwikkeld.

Drukte

De Onderwijsradar is een online tool, te vergelijken met een buienradar. De Onderwijsradar laat op vijf minuten nauwkeurig zien hoe druk het in de regio Utrecht is door reizende docenten, scholieren, studenten en medewerkers van en naar de Utrechtse onderwijsinstellingen. De tool maakt zichtbaar welke routes reizigers op welk tijdstip afleggen en welk vervoermiddel ze gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld in een oogopslag zien hoe druk het is aan de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal Station, in vergelijking met de andere kant van het station waar je een OV-fiets kunt pakken. Door deze inzichten kun je als reiziger een betere keuze maken voor andere manieren van reizen zodat het minder druk wordt op de Utrechtse wegen. Hierdoor kan iedereen veilig blijven reizen en blijven gebieden in de regio Utrecht bereikbaar.

In de animatievideo leggen we uit hoe de Onderwijsradar werkt:

Anders reizen en roosteren

Door de Onderwijsradar kunnen onderwijsinstellingen in Utrecht zien waar, waardoor en hoe laat er knelpunten ontstaan en naar aanleiding daarvan met elkaar afspreken hoe ze de lesroosters het beste kunnen organiseren en beter op elkaar kunnen afstemmen. Hierbij kijken de onderwijsinstellingen naar alternatieve roostermethoden en wordt er binnen het onderwijs steeds meer een beweging gemaakt van klassiek onderwijs naar meer tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs. Behouden en verbeteren van de onderwijskwaliteit staat uiteraard op de eerste plaats.

Data en privacy

De Onderwijsradar levert informatie aan de hand van data die onderwijsinstellingen zelf aanleveren aan Goedopweg. Die data bestaat uit postcodes van de reizigers. De postcodes zijn niet te herleiden naar personen. Dit maakt meedoen veilig en zorgt ervoor dat Goedopweg helpt bij het in kaart brengen van de postcodes.

Meedoen met Onderwijsradar

Er doen al heel wat onderwijsinstellingen uit de regio Utrecht mee met de Onderwijsradar, maar nog niet allemaal! De Onderwijsradar werkt het beste als álle onderwijsinstellingen uit de regio Utrecht meedoen. Alleen zo kunnen we een goed beeld krijgen van de werkelijke situatie en aanpassingen doen in het reisgedrag. Goedopweg stelt de Onderwijsradar gratis beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen in Utrecht. Hierdoor is het heel eenvoudig om mee te doen. Door samen de knelpunten aan te pakken kunnen de onderwijsinstellingen en Goedopweg voorkomen dat er verkeersopstoppingen ontstaan wanneer iedereen straks weer op pad gaat.

Ben je een onderwijsinstelling en wil je ook gebruik maken van de Onderwijsradar of meer weten hierover? Neem contact op via onderwijs@goedopweg.nl.