Binnen de pijler Verbinden gaan we aan de slag met het bij elkaar brengen van alle onderwijsinstellingen in Utrecht zodat we van elkaar kunnen leren.

Hierbij denken we aan het organiseren van (online) bijeenkomsten, bijvoorbeeld ontbijtsessies waarin vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen samen een thema bespreken.

Onderwijsinstellingen gaan elkaar inspireren. Door middel van interviews ontstaan 'best practices' die op deze website komen te staan.