We verbinden alle onderwijsinstellingen met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken op mobiliteitsgebied, bijvoorbeeld via het maken van gebiedsgerichte afspraken.

Hierbij denken we aan het organiseren van (online) bijeenkomsten, bijvoorbeeld ontbijtsessies waarin vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen samen een thema bespreken en afspraken kunnen maken.

Onderwijsinstellingen gaan elkaar inspireren. Door middel van interviews ontstaan 'best practices' die op deze website komen te staan.