Wetenschappelijk onderwijs

Alle studenten komen weer naar de universiteiten om colleges te volgen.

Van de universiteiten weten we uit de inventarisatie die we aan het begin van het studiejaar 2020/2021 hebben gehouden dat:

  • studenten veel fietsen van en naar de universiteit;
  • de Universiteit Utrecht net als de Hogeschool Utrecht specifiek stuurt op spitsspreiding.