Disclaimer Goedopweg

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Goedopweg en alle daarop te vinden inhoud. Goedopweg behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke manier te mogen wijzigen.

Informatie

Goedopweg.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de website kan echter snel wijzigen. Goedopweg doet er alles aan om de meest actuele informatie op de website te plaatsen. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd, niet volledig en/of onjuist is. Goedopweg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.

Auteursrechten

Goedopweg en haar licentiegevers zijn rechthebbende van het intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website(s) . Verveelvoudigen, kopiëren, openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Werk van Goedopweg mag worden gebruikt onder de Creative Commons licentie BY-NC-ND 4.0. Werk van derden mag enkel gebruikt worden met toestemming van de auteursrechthebbende. Bij twijfel, vragen of wanneer je werk onder een andere licentie wenst te gebruiken dien je contact op te nemen met de beheerders van Goedopweg.nl.

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht je op onze website onrechtmatige of onjuiste inhoud aantreffen en ons hiervan in kennis willen stellen, dan vragen wij de volgende informatie:

  •  Je (contact)gegevens;
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij;
  • Omschrijving waarom volgens jou de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is;
  • Motivering waarom je hiervoor Goedopweg aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is.

Vermeld in het onderwerpveld van je e-mail ‘notice&takedown’, zodat je e-mail met voorrang kan worden behandeld.
Na deze melding doet Goedopweg onderzoek naar de door jou gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is stelt Goedopweg alles in het werk de inhoud binnen twee werkdagen na deze constatering van haar servers te verwijderen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar info@goedopweg.nl