Privacyverklaring Goedopweg

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Goedopweg heeft tot doel om de drukke regio Utrecht door middel van vernieuwende en praktische oplossingen beter bereikbaar en beter leefbaar te maken. De activiteiten van Goedopweg zijn voornamelijk gericht op werkgevers, bedrijventerreinen, brancheverenigingen en vergelijkbare organisatie in de provincie Utrecht, maar kunnen soms ook gericht zijn inwoners van de provincie Utrecht zelf.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze privacy verklaring is bedoeld voor bedrijven en/of burgers waar Goedopweg door middel van haar activiteiten persoonsgegevens van verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Goedopweg?

Goedopweg voert verschillende, dikwijls tijdelijke, acties en projecten uit ten behoeve van de mobiliteit in de regio Utrecht. Daarnaast organiseert Goedopweg ook regelmatig bijeenkomsten en verstuurt Goedopweg nieuwsbrieven.

Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens we verwerken bij deze activiteiten.

Aanmeldingen bijeenkomsten

Heb je je aangemeld voor een bijeenkomst van Goedopweg, dan gebruiken wij hiervoor je:

 • Naam
 • Emailadres
 • Organisatie

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor de bijeenkomst zelf, bijvoorbeeld om je een bevestiging te sturen. Deze gegevens worden na de bijeenkomst weer verwijderd, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om deze te bewaren voor toekomstige bijeenkomsten.

Registratie nieuwsbrieven

Heb je je aangemeld voor onze nieuwsbrief dan gebruiken we hiervoor je:

 • Naam
 • Emailadres
 • Organisatie
 • Optioneel: interessegebieden

Via de link in elk van onze nieuwsbrieven kun je je altijd weer eenvoudig uitschrijven.

Deelname aan projecten, acties en onderzoeken

Bij deelname aan projecten, acties en onderzoeken kunnen wij je persoonsgegevens verwerken.

Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen wij dan de volgende persoonsgegevens gebruiken:

 • Naam
 • Postcode (thuis)
 • Postcode (werk)
 • E-mailadres
 • Leeftijdscategorie
 • Antwoorden op vragen (zoals reisvoorkeuren en interessegebieden)

De gegevens worden uitsluitend voor de beschreven doeleinden gebruikt. Dit betekent dat jouw gegevens dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld.

Aan onderzoeken kun je meestal ook anoniem deelnemen. Anonieme enquêtegegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van onderzoeks- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn dus niet meer herleidbaar tot een persoon.

Zijn er projecten waar andere persoonsgegevens worden verwerkt, dan informeren we je hier afzonderlijk over bij deelname aan het project.

Binnen een redelijke termijn na afronding van het project of onderzoek verwijderen we je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verwerkers

Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die wij inhuren om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken of door externe partijen waaraan wij onze taken (deels) hebben uitbesteed.

Als wij dit doen, dan maken wij met deze derden goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens en leggen deze afspraken ook vast in een overeenkomst.

Hoe beveiligt Goedopweg jouw gegevens?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan.

Jouw recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Als je jouw gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen kun je een verzoek indienen via info@goedopweg.nl. De privacycoördinator van Goedopweg neemt jouw verzoek in behandeling in samenwerking met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Provincie Utrecht. Je kan ook rechtsreeks bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Provincie Utrecht terecht via privacy@provincie-utrecht.nl. Wij moeten uiteraard wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. Je kan namelijk alleen jouw rechten uitoefenen met betrekking tot jouw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat de Functionaris voor gegevensbescherming jou aanvullende vragen stelt ter verificatie.

Functionaris gegevensbescherming

Namens het samenwerkingsverband Goedopweg is de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt. De Functionaris voor Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Je kunt rechtstreeks bij de Functionaris voor Gegevensbescherming terecht voor al jouw vragen omtrent de verwerking van je persoonsgegevens via FG@provincie-utrecht.nl.

Klacht indienen

Heb je een klacht of vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij de Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@provincie-utrecht.nl. Indien je van mening bent dat je onvoldoende wordt geholpen na jouw klacht, dan kan je tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.