Gemeenten aan de slag met communicatie & gedragsverandering in deelmobiliteit

Publicatie
19 april 2024

Hoe zorg je er als gemeente voor dat burgers weten dat deelmobiliteit beschikbaar is? En hoe zorg je ervoor dat de deelauto's en -(bak)fietsen die in de straten staan, ook daadwerkelijk gebruikt worden? Beleids- en communicatieadviseurs van de Utrechtse gemeenten gingen hierover in gesprek in de prachtige raadzaal in Zeist, tijdens een werkatelier georganiseerd door Goedopweg en de Gemeente Zeist. Dit zevende werkatelier met thema 'communicatie & gedrag' zorgt voor de hoogste opkomst aan deelnemers tot nu toe. Een actueel thema.

Werkatelier Communicatie & Gedrag

Het werkatelier wordt afgetrapt met een interview met Michiel van Esch van de gemeente Zeist. Zeist won afgelopen jaar een landelijke award voor autodelen. Inmiddels staan er 35 deelauto's in de gemeente en is de ambitie dit uit te breiden richting 125 in 2030. Wat is hun geheim? 'Een pragmatische aanpak, goed ondersteunen en faciliteren van de aanbieder en je rug recht houden, ook al krijg je te maken met weerstand', aldus Michiel. Ook zijn er in de gemeente elektrische deelfietsen beschikbaar en wordt het pallet binnenkort uitgebreid met elektrische deelbakfietsen.

'Autodelen: zijt ge zot?'

Fieke Jongsma van Advier vervolgt de sessie met toelichting op het onderzoek naar autodelen dat zij deed voor het gedragsteam van het Ministerie van I&W. In het rapport 'Autodelen: zijt ge zot?' worden motieven en weerstanden rondom autodelen uiteengezet en interessante doelgroepen worden benoemd. 'Het invoeren van deelvervoer is een marathon, geen sprint', verzekert Fieke de zaal. Ook gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om te oefenen met het achterhalen van motieven en weerstanden.

Start met delen

Na de pauze neemt Wijnand van der Werf van het Ministerie van I&W ons mee in de landelijke campagne 'Start met delen', die loopt sinds december 2023. Doel van de campagne is mensen kennis te laten maken met autodelen en te wijzen op de voordelen die hieraan verbonden zijn. Zoals het maken van een duurzame keuze, besparen van kosten en de flexibiliteit die het biedt. De campagne is onder andere gevoerd via online media, het inzetten van influencers, abri's in de openbare ruimte en branded content op websites van bladen. Goed nieuws is dat er een campagnetoolkit beschikbaar is, die voor gemeenten gepersonaliseerd en ingezet kan worden.

Samen aan de slag

Dan is het tijd om zelf aan de slag te gaan. De groep verdeelt zich in drie subgroepen en buigt zich over een actuele casus op het gebied van deelvervoer. Zo is er een casus vanuit de gemeente Soest, met de vraag: 'Hoe stimuleer je deelmobiliteit, als inwoners weinig noodzaak ervaren en er geen restrictief parkeerbeleid is?'. Voor de plaats Ameide wordt gebrainstormd over de vraag: 'Hoe zorg je voor voldoende gebruik in een kleine kern waar binnenkort de eerste deelauto komt?'. En Zeist vraagt zich af: 'Hoe zorg je voor meer gebruik van de regionale deelfietsen van regiogemeenten naar de stad?'. Veel tips, suggesties en ideeën worden uitgewisseld en de case-eigenaren zijn voorzien van verse input voor hun vraagstukken.

Ondersteuning door Goedopweg

De ochtend wordt afgesloten door Menno Bloem van Goedopweg, die de deelnemers meeneemt in de middelen en ondersteuning die Goedopweg gemeenten biedt of aan het ontwikkelen is. Denk hierbij aan ondersteuning met een interessescan, een toolbox voor communicatie over deelvervoer en het aanbieden van probeertegoeden om deelvervoer vrijblijvend te proberen. Tevens kreeg iedereen een update van de verkenning voor de regionale deelfiets en de opschaling rondom deelbakfietsen.

Dit zevende werkatelier is een onderdeel van een reeks van werkateliers, waarin Goedopweg alle onderwerpen aan bod brengt die relevant zijn om de samenwerking te bevorderen, kennis en ervaring uit te wisselen tussen relevante partijen en zo deelmobiliteit te stimuleren in de regio Utrecht.

Vrouw die op een laptop aan het werk is in de trein
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van duurzame mobiliteit?

  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie
  • Maandelijkse nieuwsbrief