Grootste werkgevers in Utrechts stationsgebied gaan aan de slag met aanpak tegen hyperspits

Publicatie
21 juni 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

In 2022 hebben de Belastingdienst, Gemeente Utrecht, Movares, Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Rabobank, VodafoneZiggo en de Volksbank afspraken gemaakt om hun CO2 uitstoot in 2025 te halveren. Ze wilden jaarlijks 11.000 ton CO2 besparen en zo ook helpen om het gebied rond het drukste station van Nederland bereikbaar te houden. Op 20 juni staken de grootste werkgevers in het stationsgebied de koppen bij elkaar en kijken ze waar ze nu staan.

Extra inzetten op fietsforenzen

De afgelopen twee jaar hebben de grote werkgevers nauw samengewerkt met ondersteuning van Goedopweg. En zijn ze ieder aan de slag gegaan met hun eigen mobiliteitsbeleid. De meerderheid van de werkgevers stimuleert inmiddels ov-gebruik boven de auto. Ook groeit het aantal fietsende forenzen. Er komen nu 200 extra mensen op hun fiets naar het werk. De komende jaren zetten de werkgevers in op fietsstimulering om het beoogde aantal van 2600 extra fietsers te halen.  

Bij de Volksbank staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit is duidelijk herkenbaar in ons vervoersbeleid. Zo is sinds 2017 de leaseregeling volledig elektrisch, dit geldt momenteel voor bijna 90% van alle leaseauto’s. Iedere medewerker heeft een NS-Business Card voor woon-werk en zakelijk verkeer. Verder is de fietsvergoeding hoger dan de vergoeding voor de auto. Tot 10 kilometer kennen we helemaal geen autovergoeding, voor afstanden daarboven 12,1 cent tot maximaal 40 kilometer.

Arno Veenman (specialist arbeidsvoorwaarden) van de Volksbank

Hyperspits op dinsdag en donderdag

Bijna alle werkgevers omarmen flexibel werken, waarbij werknemers niet verplicht naar kantoor hoeven te reizen. Gemiddeld werken werknemers de helft van hun werktijd thuis en de andere helft op kantoor. Het blijft een uitdaging om kantoorbezoek te spreiden. Er zijn pieken op dinsdag en donderdag en de vrijdagen zijn rustig. De werkgevers werken daarom verder aan een spreiden en mijden-aanpak tegen de hyperspits.  

Irma Winkenius, regiodirecteur NS: ‘’Ook NS merkt dat de dinsdag en donderdag populaire kantoordagen zijn. Naast de populaire dagen, zien wij ook dat reizigers vaak op hetzelfde tijdstip de trein nemen. Hierdoor kan het erg druk zijn in de trein. Daarom is NS een groot voorstander van spreiden: gedurende de dag, maar ook gedurende de week. Door te spreiden kunnen alle reizigers comfortabel met ons reizen en zijn ze verzekerd van een zitplaats.’’

Collectieve beweging richting een duurzame toekomst

Goedopweg faciliteert en helpt om onderlinge verbindingen tussen bedrijven te versterken. Aansluitend op het bestuurlijke meetmoment organiseert Goedopweg een kennissessie over duurzame mobiliteit voor alle organisaties in het stationsgebied. Om organisaties inzicht te geven in de huidige ambitie en mee te nemen in de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. En om te inspireren door van elkaar te leren en zo de collectieve beweging richting een duurzame toekomst te versterken.  

Marco te Brömmelstroet inspireerde de werkgevers tijdens de sessie:

Ik daag de organisaties uit om na te denken waaróm ze het Stationsgebied beter bereikbaar willen maken. Is het om het mobiliteitssysteem te optimaliseren en reistijdwinst te behalen? Of willen we de mens en de maatschappij vooropstellen en zo bijvoorbeeld fysieke, mentale en sociale gezondheid vergroten? Efficiënte mobiliteit zorgt ervoor dat we steeds verder van elkaar en van activiteiten verwijderd raken. De manier van denken zit verankerd in de taal. Gebruik taal om gezamenlijk te reflecteren op de indicatoren van mobiliteit: willen we inderdaad vooral flexibel werken en reizen tegen de hyperspits of willen we de straat als ontmoetingsplek zien waar we toenemende eenzaamheid tegen gaan.

Marco te Brömmelstroet (hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam, oprichter van het Urban Cycling Institute en academisch directeur van het Lab of Thought)

Portretfoto Jooske van Bogerijen
Meer achtergrondinformatie?

Wonen, werken, reizen en recreëren: het Stationsgebied Utrecht is het toneel van miljoenen reisbewegingen. Veilige en duurzame mobiliteit staat op nummer 1 als ambitie voor de gebiedsaanpak.

Samenwerken aan een duurzaam bereikbaar Stationsgebied