7 juni Werkatelier Quick wins gebiedsontwikkeling & deelmobiliteit

Het thema van dit werkatelier is: ‘Quick wins’ bij gebiedsontwikkeling & deelmobiliteit. Veel plannen liggen op de tekentafel, andere projecten gaan al snel in de uitvoering. Wat kan je dan nog met deelmobiliteit? Welke afspraken maak je daarover met projectontwikkelaars en hoe leg je die afspraken vast? We gaan samen aan de slag met dit onderwerp. Je gaat naar huis met praktische tips.

Een vrouw die naar een deelauto toe loopt vanaf het treinstation.
Aanmelden kan door het formulier in te vullen.

Meld je hier aan voor het eerste Werkatelier op 7 juni, van 9:30 - 12:30.

7 juni samen aan de slag met deelmobiliteit in jouw gebied

In januari hebben we een mooie start gemarkeerd voor een periode waarin we samen stappen zetten in het (regionaal) opschalen van deelmobiliteit en MaaS. In dit tweejarig proces gaan we samen met de provincie en marktpartijen zoals de NS en deelmobiliteitsaanbieders de schouders hieronder zetten.

Op 7 juni van 9:30 tot 12:30 vindt het eerste werkatelier plaats. Gastheer is de gemeente Woerden. Graag nodigen wij hiervoor uit alle gemeentelijk, regionale en provinciale beleidsadviseurs in de Provincie Utrecht die zich bezighouden met (duurzame) mobiliteit ofwel belangrijke raakvlakken met dit thema hebben. Wij denken bijvoorbeeld aan de RO-collega’s waar dit relevant voor is: deze zijn ook van harte welkom!

Thema

Het thema dit werkatelier is het bekijken van de ‘quick wins’ bij gebiedsontwikkeling & deelmobiliteit. Veel plannen liggen op de tekentafel, andere projecten gaan al snel in de uitvoering. Wat kan je dan nog met deelmobiliteit? Welke afspraken maak je daarover met projectontwikkelaars en hoe leg je die afspraken vast? We gaan samen aan de slag met dit onderwerp. Je gaat naar huis met praktische tips.

Voor wie?

Alle gemeentelijk, regionale en provinciale beleidsadviseurs in de Provincie Utrecht die zich bezighouden met (duurzame) mobiliteit ofwel belangrijke raakvlakken met dit thema hebben. Bijvoorbeeld de RO-collega’s waar dit relevant voor is: deze zijn ook van harte welkom!