Vragenlijst duurzame bereikbaarheid Het Klooster.

Ter gelegenheid van de lancering van Duurzame Bereikbaarheid Het Klooster ontvangt u deze vragenlijst. We willen inzicht krijgen in de interesse van medewerkers in het gebruik van het Openbaar Vervoer (OV). Hiermee kan de Provincie Utrecht het OV-aanbod beter afstemmen op bedrijfsbehoeften. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Daarnaast zullen collega's Teus van Grootveld en Dennis Linneman u ook persoonlijk benaderen voor de mobiliteitsscan. Hiermee streven we naar een duidelijker beeld van mobiliteitswensen en -behoeften.