Impact van werkgevers op spitsverkeer in regio Utrecht

Publicatie
28 december 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Wist je dat maar liefst 73% van de ochtendspitsfiles in Utrecht werkgerelateerd zijn? Met dit inzicht opende de presentatie van Goedopweg tijdens de Economic Board Utrecht (EBU). De EBU is een netwerk van leiders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Utrecht. Hun ambitie is kristalhelder: streven naar de gezondste regio ter wereld. EBU speelt een centrale rol in het stimuleren van economische groei en duurzaamheid.

Visie op duurzame bereikbaarheid

Tijdens de bijeenkomst trapte Rolf Harbers (Directeur Mobiliteitsalliantie) af met het onderwerp ‘multimodale bereikbaarheid in Nederland’ en de rol van de Mobiliteitsalliantie in het bevorderen van mobiliteit. Wouter Koolmees (President-directeur NS) deelde zijn inzichten over multimodale mobiliteit in Nederland en specifiek in de regio Utrecht. Hij ging dieper in op de mobiliteitsstrategie van NS, met een focus op het omgaan met hyperspitsen, en ging in gesprek met de boardleden over mogelijke oplossingen vanuit de triple helix (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen). Annemieke Stoppelenburg (Programmamanager werkgeversbenadering Goedopweg) sprak over concrete oplossingen om de uitdagingen van hyperspitsen aan te pakken, met speciale aandacht voor de rol van werkgevers.

De uitdaging van de ‘dinsdag-donderdag’ economie

Goedopweg besprak de opkomst van de 'dinsdag-donderdag economie'. Op deze dagen reizen meer mensen naar kantoor, wat leidt tot verkeerspieken. Deze trend vraagt om gezamenlijke oplossingen om de reisbewegingen beter te spreiden en verkeersopstoppingen te verminderen.

Samen sterker

Goedopweg benadrukte het belang van samenwerking tussen werkgevers onderling en met overheden om spitsverkeer te verminderen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van Hogeschool Utrecht, NS en ProRail zagen we hoe zij door flexibele werktijden en het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen actief bijdragen aan bereikbaarheid, duurzaamheid en een gezondere leefomgeving in de regio Utrecht.

Samen op kamelenjacht

Wat kunnen werkgevers doen in spreiden en mijden?

De presentatie van Annemieke
  • Werkgevers hebben de meest directe invloed op het reisgedrag van medewerkers, en dus ook op spreiden van reizen.
  • Spreiden van reizen is de taaiste vorm van reisgedragsverandering. & Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Goedopweg gebiedsaanpak

Benieuwd hoe we samen met werkgevers in gebieden aan de slag gaan? Lees meer over de gebiedsaanpak van Goedopweg. Of neem contact met ons op via onderstaande button.