“Door samen te werken maken we Houten bereikbaar”

Houten, al twee keer eerder verkozen tot de beste Fietsstad van Nederland (2008 en 2018). Mede dankzij zijn autovrije fietsnetwerk. De Utrechtse gemeente heeft duurzame mobiliteit dan ook hoog in het vaandel staan. Al is er natuurlijk ruimte voor verbetering. Zo worden grote stappen gemaakt in het verbeteren van de mobiliteit. Het resultaat is het project Duurzame Mobiliteit Houten; een samenwerking tussen Ondernemend Houten, de Gemeente Houten en Goedopweg. Duurzaamheid voor Houten is dus belangrijk. Vanuit de inzichten wordt gekeken naar mogelijkheden. Een van de manieren om inzichten te verkrijgen is een Mobiliteitsscan die Goedopweg aanbiedt.

“Door samen te werken maken we Houten bereikbaar”

Mobiliteitsscan

Alle werkgevers in Houten krijgen gratis toegang tot deze mobiliteitsscan. Dit is een interactieve tool die inzicht geeft in de mobiliteit van de organisatie en de medewerkers. Door de postcodes van medewerkers te combineren met hun manier van reizen naar de werklocatie wordt duidelijk waar verbeteringen in de mobiliteit van het bedrijf ligt. 

Zo wordt meteen inzichtelijk hoe het reizen duurzamer, goedkoper en vitaler kan.

Goedopweg geeft vanuit deze mobiliteitsscan advies over passende oplossingen om mobiliteit duurzamer te maken. Maar ook kostenbesparing en vitaliteit worden hierin meegenomen. Praktisch en concreet. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een Hybride Werkplan. Maar ook het stimuleren van het fietsgebruik, wanneer blijkt dat nu nog veel werknemers de auto pakken terwijl de werknemer op fietsafstand woont.

Bedrijven kunnen door hun mobiliteitsscans te bundelen samen oplossingen bedenken en kennis uitwisselen over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of voorzieningen bij bedrijven.

Resultaten

Al enige tijd kijkt de gemeente Houten naar hoe de last mile verbeterd kan worden. Oftewel: het laatste stuk dat gereisd moet worden vanaf het treinstation of bushalte naar de bestemming. De bundeling van de mobiliteitsscans van alle deelnemende werkgevers, leidde tot inzicht in de mogelijkheden voor heel Houten. De 3 belangrijkste punten zijn:

1. Het fietsgebruik
Er zijn drie belangrijke fietsroutes die van en naar Houten lopen. Gekeken is naar hoe het gebruik van de fietsroutes gestimuleerd kon worden. Zo bleek er verbetering mogelijk in de verlichting van een van de fietsroutes. Door de fietsroute te verlichten wordt de veiligheid verhoogd en daarmee het fietsgebruik gestimuleerd.
Een mooie start voor een duurzaam en beter bereikbaar Houten! Dit voorjaar nemen we een volgende stap in het realiseren van acties, samen met de werkgevers

2. Het ov vanaf het station in Houten.
De afstanden vanaf het station naar het bedrijventerrein blijkt groot. Gekeken wordt daarom hoe deze reis gemakkelijker gemaakt kan worden. Van en naar bedrijventerreinen.

Wie rondkijkt in Houten ziet niet alleen veel fietsers. Een in het oog springend vervoermiddel zijn golfkarretjes die door de gemeente rijden. Met de elektrische karretjes worden personen die slecht ter been zijn vervoerd. Zo kunnen zij, die daartoe weinig mogelijkheden hebben, zich ook van A naar B voortbewegen.

Tijdens werkuren worden de golfkarretjes hiervoor ingezet, maar in de spitsuren kan er gebruik worden gemaakt door werkend Houten. De inzet van de golfkarretjes is het resultaat van meerdere organisaties binnen en buiten de gemeente.

3. Vervoer vanaf de bushaltes.
Door deelfietsen bij de bushaltes neer te zetten wordt het gebruik van de bus gestimuleerd. Daarnaast wordt er gekeken of er meer bushaltes nodig zijn of routes aangepast moeten worden, zodat de afstand vanaf de bushalte naar de werkplek wordt verlaagd.

Infographic

Hoe ziet de samenwerking tussen de verschillende partijen eruit? En wat is hun rol daarin precies. In de onderstaande infographic wordt hier dieper op in gegaan.