ARAG richt het werken opnieuw in door corona

Publicatie
20 juli 2021
Laatst geupdate
18 januari 2024

Door corona kon het abonnement op de deelfietsen bij de internationale verzekeraar ARAG weer worden opgezegd en is het woon-werkverkeer nagenoeg weggevallen. Vrijwel iedereen werkt vanaf huis. Na duurzaam mobiliteitsbeleid ligt de focus nu dan ook meer op hoe medewerkers hun werk het beste kunnen doen, in overeenstemming met hun team. ‘Werken waar het werk is, is het uitgangspunt.’

Sinds een paar maanden zijn Facility Manager Arjan de Heer en Compensation & Benefits Officer Margreet Bakker druk met het traject Smart Work, om het werken bij Arag opnieuw in te richten. Door corona is namelijk alles in een nieuw licht terechtgekomen, vertelt Arjan.

"Vóór Corona waren we bezig met het terugdringen van parkeerplekken en stimuleren van medewerkers om niet met de auto naar werk te komen. Ook stimuleren we al langer flexibel werken. Toen kwam corona en lag alles stil. We volgen keurig de RIVM-richtlijnen en nagenoeg alle reizen vielen weg."

Arjan de Heer - Facility Manager ARAG

Op een paar functies na, werken alle vijfhonderd medewerkers van het hoofdkantoor in Leusden vanaf huis. Voordat dit najaar weer opnieuw het dringend advies van het kabinet kwam om thuis te werken, was het bedrijf net bezig om ze weer stapsgewijs terug naar kantoor te laten komen. “We wilden net van 20 procent naar 50 procent van het personeel op kantoor gaan, toen de aangescherpte RIVM-maatregelen ingingen”, vertelt Margreet. “Dus sinds vorige week werken we weer vooral thuis. Het animo om naar kantoor te komen is niet groot. Het thuiswerken bevalt mensen goed, of ze vinden het niet prettig om naar kantoor te komen met corona.”

Mobiliteitsscan

Het mobiliteitsbeleid waaraan gewerkt werd, ligt nu dan ook weer stil, vertelt Arjan. “We hadden een abonnement waarmee we deelfietsen en speed pedelecs konden aanbieden aan medewerkers. Daar werd voor corona steeds meer gebruik van gemaakt. Maar ja, de wereld is nu heel anders. Het abonnement hebben we eind vorig jaar opgezegd. Ook zijn sinds vorig jaar december de reiskostenvergoedingen opgeschort. Medewerkers kunnen declaraties indienen per reis.”

Bij het ontwikkelen van een nieuw mobiliteitsbeleid maakte ARAG gebruik van de mobiliteitsscan van Goedopweg. 

Arjan de Heer: "Met de mobiliteitsscan krijg je in één oogopslag duidelijk wat je als bedrijf nu aan CO2 uitstoot en hoe dat is als je woon-werkverkeer verandert of als medewerkers die dat kunnen meer thuis gaat werken. De data uit de mobiliteitsscan hebben ons erg geholpen om een beeld te krijgen wat we kunnen doen. Goedopweg heeft ons geleerd hoe je aan welke knoppen kunt draaien om te zien wat voor effect het mobiliteitsbeleid of thuiswerkbeleid heeft. Moeten we bijvoorbeeld meer fietsen aanbieden, het OV-pakket uitbreiden? Welke financiële prikkel werkt om mensen meer in de trein te krijgen? Mensen die bijvoorbeeld meer dan anderhalf keer zo lang moeten reizen met het openbaar vervoer zullen toch liever de auto pakken."

Choose your battles”, voegt Margreet toe. “Dat heeft het ons geleerd. We moeten nu wachten op de uitkomst van de Smart Work-sessies over hoe we het werken verder gaan inrichten. Medewerkers geven zelf invulling aan hun manier van werken, in overeenstemming met hun team. We zijn nu aan de slag met de inrichting van werk na corona. Elk team houdt daarvoor brainstormsessies om te kijken hoe ze willen gaan werken straks. Wordt dat één dag per week gezamenlijk op kantoor, of één keer in de maand? Ons principe is: je moet daar werken waar het werk is. Als je naar kantoor komt om alleen maar je e-mails te doen is dat niet efficiënt. We willen de voordelen van de mogelijkheid om te werken waar je wilt, benutten. Zoals duurzaamheid door minder te reizen, een enorme tijdswinst door minder reistijd en een betere werk/privé balans.”

Brainstormen in de eigen teams

De directie heeft volgens Margreet geen harde kaders neergelegd, zodat alle teams onder begeleiding van experts zelf vrij kunnen denken over hun toekomst van het werken. Margreet: “Vanuit de teams wordt zelf bedacht hoe ze beter verbonden willen blijven met elkaar en met leidinggevenden. De wens is om de voordelen te behouden van het thuiswerken. Want dat gaat verrassend goed. Maar sommige dingen gaan nu eenmaal beter op kantoor, zoals kennis delen, verbondenheid stimuleren met elkaar en met ARAG.”

In het team van Margreet zelf is bij HR Advies afgesproken om elke vrijdag naar kantoor te komen met het team en afspraken zoveel mogelijk live te plannen. Maar een ander deel van het team, HR Support, heeft juist besloten één dag in de maand met zijn allen naar kantoor te komen. “Verder hebben we afgesproken als kader dat we elkaars verlofdagen respecteren, dat we alleen tussen acht en zes uur bereikbaar zijn, dat we respecteren dat mensen parttime werken, en dat wie ’s avonds mailt geen antwoord hoeft te verwachten. Ook willen we werving- en selectiegesprekken zoveel mogelijk live gaan doen, net als onboarding van nieuwe medewerkers. De eerste gesprekken kunnen via Teams, de tweede gesprekken willen we bij voorkeur live doen. Voor het eind van het jaar moeten alle teams hun sessies hebben afgerond, zodat we begin volgend jaar nieuw beleid kunnen formuleren. Door corona is dat allemaal wat later geworden.”

"Belangrijk is in ieder geval dat je als werkgever de medewerkers bij zo’n verandertraject betrekt. Een nieuw beleid moet niet alleen van boven komen, dan heb je ook meteen meer draagvlak. Dat helpt enorm. Dat geldt ook voor het mobiliteitsbeleid."

Margreet Bakker - Compensation & Benefits Officer ARAG

Het kost tijd om mensen te stimuleren om anders te reizen naar werk. Natuurlijk is het heel bepalend waar je kantoor staat, of je een goede OV-locatie bent of niet.”

Maak daarom je mobiliteitsbeleid flexibel, adviseert Arjan. “Voor elk individu is het immers weer anders. De mobiliteitsscan heeft dat laten zien. Na corona wordt alleen maar duidelijk hoe groot de verschillen tussen medewerkers zijn. De een wil vaker naar kantoor komen dan de ander. Door het flexibel in te richten houd je het ook behapbaar voor de administratie. De tijd van one size fits all is voorbij.”

Vraag de gratis scan aan

Wil je ook weten waar je bedrijf staat op het gebied van mobiliteit? Wil je kosten besparen of meer werknemers op de fiets naar het werk laten komen? Vraag dan ook de mobiliteitsscan aan, die Goedopweg gratis aanbiedt aan ondernemers.

Ontdek de kansen

Mobiliteitsscan

Hiermee kom je te weten waar jouw bedrijf staat. Aan de hand van de mobiliteitsscan kijken we samen welke stappen je kunt nemen en helpen je om kansen te pakken.

Mobiliteitsscan
Man is aan het werk op zijn laptop in de trein
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie