Corona en een bereikbaar Utrecht Science Park

Publicatie
21 september 2020
Laatst geupdate
18 januari 2024

Waar het Utrecht Science Park normaal gesproken bruist, zag het er door corona maandenlang ongekend rustig uit. In het compacte gebied werken normaal gesproken zo’n 27.500 mensen en studeren 51.000 studenten waarvan een deel er ook woont. Door de oproep om thuis te werken en het opschorten van het onderwijs veranderde het bruisende beeld drastisch half maart. Alleen in de ziekenhuizen op het Utrecht Science Park werd ten behoeve van de acute zorg op locatie hard doorgewerkt.

Handen ineenslaan

Inmiddels is per 31 augustus het onderwijs weer voor 20 tot 30 procent opgestart. Ook andere instellingen en bedrijven zijn beperkt opgestart met inachtneming van de Corona-richtlijnen. “Om deze veilige, geleidelijke heropstart mogelijk te maken hebben wij met de instellingen en bedrijven niet alleen op het Utrecht Science Park maar ook op Rijnsweerd en de Kromhout Kazerne de handen ineen geslagen”, vertelt Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder van de Stichting Utrecht Science Park. “Door het gezamenlijk monitoren, het zoveel mogelijk spreiden en het effect van waar mogelijk thuiswerken, is de heropstart tot nu toe goed verlopen. Ook de komende periode blijft dit met alle onzekerheden een uitdaging, maar de samenwerking verloopt goed.”

Zorg prioriteren

Terwijl de onderwijsinstellingen dichtgingen, moesten afdelingen van de ziekenhuizen juist overuren draaien. “Wat we in ieder geval zeker wisten, was dat de bereikbaarheid van onze ziekenhuizen, het UMCU met onder ander het WKZ, het Máxima en ook het Militair Hospitaal, de hoogste prioriteit moesten krijgen.

Eén geluid

In de eerste fase reden er vanwege de lockdown veel minder bussen en zelfs helemaal geen trams, terwijl met inachtneming van 1,5 meter afstand, toen nog zonder mondkapje, maar 15 procent van de zitplaatsen in een bus konden worden benut. Dat zou voor het ziekenhuispersoneel, maar ook voor een beperkte heropstart van de andere partijen al snel tot problemen leiden.

De Stichting concludeerde dan ook samen met de gebiedspartners dat het gehele Utrecht Science Park/Utrecht Oost ook tijdens Corona voldoende bereikbaar moest blijven met tram en bussen. “Samen met de provincie en de gemeente is toen al snel afgesproken dat het openbaar vervoer weer meer opgestart moest worden. Ik ben trots dat het algemeen belang vooropgesteld werd en iedereen bereid was om snel vast te stellen wat goed was om te doen en dat nadien snel werd geschakeld.

Herstarten

Gelukkig gingen er niet alleen meer bussen en trams rijden, maar werd door het kabinet met het verplichte mondkapje eerst 40 procent gebruik van de zitplaatsen en later 100 procent gebruik van de zitplaatsen en aangewezen staanplaatsen toegestaan. Dit leidde tot veel meer OV-capaciteit.

Om met instemming van gemeente, provincie en vervoerders per 31 augustus onderwijs verder te kunnen opstarten, maakten de onderwijsinstellingen roosters waarin de aankomst- en vertrektijden werden gespreid en waarbij rekening moest worden gehouden met de beperkte gebruiksmogelijkheden (met in achtneming van de 1,5-meternorm) van de onderwijsgebouwen. Ook stemden de HU en UU onderling de tijden af voor een optimale spreiding.

"Met de input van de andere partners, konden we inschatten dat de gedeeltelijke heropstart veilig zou moeten kunnen plaatsvinden. Gelukkig is vanaf 31 augustus ook uit de monitoring gebleken dat deze inschatting juist was. Mooi als je door goede samenwerking in deze crisissituatie tot goede oplossingen kunt komen. Onze inzet is dat we dat samen met de partijen in het gebied, de overheden, vervoerders en Goedopweg blijven vasthouden", aldus van der Velden.

"Mooi als je door goede samenwerking in deze crisissituatie tot goede oplossingen kunt komen. Onze inzet is dat we samen met de partijen in het gebied, de overheden, vervoerders en Goedopweg dat blijven vasthouden."

Jan Henk van der Velden | Directeur Stichting Utrecht Science Park

Kansen voor mobiliteit

Het Utrecht Science Park zal de komende jaren flink uitbreiden met de komst van het RIVM en nieuwe bedrijven. Meer organisaties betekent meer werknemers en dus ook meer reisbewegingen. Dat brengt uitdagingen voor mobiliteit met zich mee, stelt Jan Henk. “We zijn als gebied al goed per OV bereikbaar en hebben de drukste ov-baan in ons land. De tramlijn is heel goed ontvangen en we merken hoe blij iedereen er nu mee is,. De vertragingen bij de aanleg kunnen snel worden vergeten. Het is weer in een stap in de richting van een duurzaam en gezond woon- en werkgebied. Heel veel mensen komen per fiets, maar ook dat is een uitdaging om deze stromen met goede voorzieningen te faciliteren en om bijv fietsfiles te voorkomen."

Op langere termijn zetten de partners op het Utrecht Science Park en de gemeente in op een autoluwer gebied, waarbij je parkeert aan de buitenzijdes van het gebied. "Maar dan moet je ook nadenken over de last mile van OV-halte of parkeergarages naar je eindbestemming. Doordat we die bereikbaarheidsvraag al vroeg in onze plannen stellen, kunnen we anticiperen op mogelijke hindernissen.“

Meer mensen betekent daarnaast ook meer ruimte voor experimenten, geeft Jan Henk aan. “Juist als gebied waar kennis en ontwikkeling centraal staat, zijn we bereid om nieuwe inventieve mobiliteitsoplossingen te onderzoeken. Wellicht doe je de last mile op een elektrische step, of laat je je in een verre toekomst afzetten door een zelfrijdende auto.”

Betrekken

Toch vragen de problemen van vandaag ook nog steeds om oplossingen, licht Jan Henk toe. “We hebben voordelen ontdekt van het voor een deel thuiswerken en het deels zorg en onderwijs ook op afstand aanbieden, maar ook de nadelen zijn duidelijk. Het belang van de sociale component van fysieke ontmoetingen kan juist in een gebied als dat van ons niet voldoende worden benadrukt. Daar moet een goede balans in ontstaan. Het is juíst in de wandelgangen en creatieve brainstormsessies dat er kruisbestuivingen ontstaan. Ook voor goede samenwerking is ontmoeting en dus fysieke aanwezigheid van belang voor het contact tussen collega’s, tussen student en docent en studenten onderling of denk aan een laboratoriumonderzoeker die spontaan koffiedrinkt met een arts waarbij kennis wordt uitgewisseld en nieuwe ideeën ontstaan. Dat maakt het Utrecht Science Park tot de unieke plek waar inspiratie, ontmoeting en samenwerking centraal staan.“

Vrouw die op een laptop aan het werk is in de trein
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie