Hoe kan een gemeente haar bouwlogistiek verduurzamen?

Publicatie
2 september 2020
Laatst geupdate
18 januari 2024

Bouwlogistiek is één van de hoofd-veroorzakers van negatieve externe effecten, zoals 30 procent van de CO2-uitstoot in binnensteden. Dat zal door verstedelijking alleen maar meer toenemen. De gemeente kan hier invloed op uitoefenen, maar hoe?

Onderzoek

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Goedopweg onderzoek gedaan naar de manier waarop gemeentes in de bouwlogistiek kunnen sturen op duurzaamheid en op een betere bereikbaarheid van de omgeving. Het resultaat is een bouwlogistiek framework dat inzicht geeft in de documenten en instrumenten die de gemeente kan gebruiken om te sturen met aanvullende aanbevelingen en best practices.

Rapport

Download hier het hele rapport of bekijk de samenvatting.

Aanbevelingen

Uit het rapport komen zes aanbevelingen naar voren. Deze zijn:

  1. Voeg bereikbaarheids- & duurzaamheidscriteria toe in het Programma van Eisen (PvE). Neem een passage op over slimme bouwlogistiek en betrek iemand met logistieke marktkennis bij het opstellen van realistische en haalbare eisen. Door de aannemer eerder in het bouwproces te betrekken, en door het Rapid Circular Contracting toe te passen, kunnen er afspraken gemaakt worden over duurzame bouwlogistiek.
  2. Zet een intern gemeentelijk verander- managementteam op om duurzame bouwlogistiek te bevorderen. Vorm een gespecialiseerd verandermanagementteam dat zich volledig richt op het verduurzamen van de bouwlogistiek.
  3. Standaardiseer de richtlijnen voor BLVC-plannen op nationaal niveau en voeg duurzaamheid toe aan deze plannen. Een samenwerking in G40-verband zorgt voor eenduidigheid over de richtlijnen.
  4. Maak gebruik van het TNO-rekenmodel voor de bouw- logistiek, om voorafgaand aan een bouwproject inzicht te krijgen in de goederenstromen die in de realisatiefase zullen plaatsvinden. Dit inzicht kan ook helpen om duurzame bouwlogistiek projectspecifiek te bevorderen.
  5. Laat bereikbaarheids- en duurzaamheidscriteria in de gunningscriteria zwaarder wegen. Zodoende ontstaat er in het aanbestedingsproces ruimte om op meerdere duurzaamheidscriteria te focussen en de EMVI criteria op grotere schaal toe te passen.
  6. Kom uitvoerende partijen tegemoet met niet- financiële middelen. Op deze manier help je de aannemer om duurzaam te acteren in de realisatiefase, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de busbaan of aangepaste venstertijden.
Vrouw die met een koptelefoon in de trein zit
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie