Utrechts stationsgebied maakt afspraken over duurzaam woon-werkverkeer

Publicatie
25 februari 2022
Laatst geupdate
18 januari 2024

Rond het drukste station van Nederland, Utrecht Centraal, hebben de negen grootste werkgevers samen vergaande ambities afgesproken over de duurzame bereikbaarheid van het gebied. Hun doel is om per 2025 de CO2-uitstoot van hun gezamenlijke mobiliteit te halveren. Met het maatregelenpakket dat op tafel ligt besparen ze samen per jaar 11.000 ton uit. Hiervoor werken de bedrijven nauw samen en passen ze ieder naar vermogen hun mobiliteitsbeleid aan. Elke werkgever draagt dus op eigen, passende wijze bij aan de gezamenlijke doelstelling.

Gezamenlijke maatregelen

De ruim 20.000 werknemers van deze bedrijven zullen na afschaffing van de coronamaatregelen gedeeltelijk thuis blijven werken. Als ze naar kantoor komen dan is dat zoveel mogelijk buiten de spits. Hiervoor zetten ze onder andere de TreinWijzer van NS in, die de verwachte drukte in de treinen laat zien. Reizen met het ov of de fiets gaat straks vóór reizen met de auto; ook als dit iets meer reistijd vergt. Goedopweg gaat de werkgevers ondersteunen met een gezamenlijke gedragscampagne, die medewerkers hun keuzes toont.

Per 2025 willen de bedrijven zo samen 2500 extra medewerkers stimuleren om op de fiets te komen en 2600 extra mensen om op rustige dagen en tijden te komen werken, gemeten t.o.v. de situatie in 2019. Gemiddeld brengen de medewerkers in 2025 tot 60% van hun werktijd op kantoor door.

Individuele maatregelen

De bedrijven nemen ook individuele maatregelen die passen bij de aard van hun werk en hun medewerkers. Zo gaan medewerkers van VodafoneZiggo straks gemiddeld nog de helft van hun tijd naar kantoor. Doordat het bedrijf gaat werken met specifieke teamdagen gebeurt dit goed verdeeld over de week. Medewerkers komen ook zoveel mogelijk op de fiets of met het ov. Iedere medewerker heeft een NS Business Card.
De Volksbank heeft alle genoemde maatregelen al eerder ingevoerd. Bij het bedrijf werken mensen al jaren twee dagen per week thuis, is de fietsverhoging hoger dan die van de auto en worden er tot 10 kilometer reisafstand helemaal geen autokosten vergoed. Het bedrijf ruilde ook al eerder parkeerplekken in voor fietsenstallingen. De Volksbank deelde haar kennis met de Jaarbeurs. Ook zij kiezen nu voor de fiets door een leasefiets in te voeren en de vergoeding voor de auto te verlagen. De Rabobank zet met Rabo@Anywhere in op hybride werken. Medewerkers komen alleen naar kantoor als het er echt toe doet. NS vraagt haar medewerkers om te reizen op momenten dat het rustig is in de trein, en dus gespreid over de week en de dag. Ook gaan NS en ProRail hun bestuursvergadering op woensdag plannen, een veel rustigere reisdag.

Groei opvangen

De negen deelnemende bedrijven zijn de Belastingdienst, Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, Movares, NS, ProRail, Rabobank, VodafoneZiggo en de Volksbank. Samen willen zij het Utrechtse stationsgebied duurzaam bereikbaar houden, ook als het binnenkort weer drukker wordt. Hiervoor hebben ze in de afgelopen anderhalf jaar nauw samengewerkt met ondersteuning van Goedopweg.

Wij zijn Goedopweg in de regio Utrecht

In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In de Gebiedsaanpak Stationsgebied Utrecht werkt Goedopweg met bovenvermelde bedrijven samen aan duurzame bereikbaarheid.

Man die op zijn laptop aan het werk is in de trein
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie