Vruchtbare startbijeenkomst gemeenten regionale opschaling deelmobiliteit

Publicatie
26 januari 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Hoe zorg je ervoor dat in de hele regio Utrecht deelmobiliteit beschikbaar is? Zonder tegen een gemeentegrens aan te lopen waar je bijvoorbeeld met je deelauto of deelfiets niet verder kan. Dit is een van de vragen waar Goedopweg een oplossing voor zoekt. Samen met alle gemeenten in de regio Utrecht wordt dit nu opgepakt. In een tweejarig proces met verschillende werkateliers gaan gemeenten hun schouders hieronder zetten samen met de provincie en marktpartijen zoals de NS en deelmobiliteitsaanbieders. De bijeenkomst van afgelopen dinsdag markeerde de start van een proces waarin kennisdeling en gezamenlijk ontwikkelen centraal staat.

Samen met Gooicorridor het proces opstarten

De startbijeenkomst heeft Goedopweg samen de Gooicorridor georganiseerd. Beiden partijen gaan de komende tijd stappen zetten in het (regionaal) opschalen van deelmobiliteit en MaaS. In het kader van de verbinding zoeken en over grenzen heen kijken was dit een mooie aanleiding om voor beide werkgebieden maar één startbijeenkomst te organiseren. En met succes, veel gemeentelijke, regionale en provinciale beleidsadviseurs in de Provincie Utrecht en de Gooicorridor, die zich bezighouden met (duurzame) mobiliteit waren vertegenwoordigd. Het programma was goed gevuld met inspirerende presentaties vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit het, provincie Utrecht, NS en de regio Twente. En tot slot hebben alle aanwezigen nog veel input gegeven op de verschillende thema’s voor de werkateliers. Het was dan ook een vruchtbare bijeenkomst.

"Met lef en een optimistische kijk komen we een heel eind"

Menno Bloem

Programmamanager Deelmobiliteit, Hubs & MaaS

De ochtend werd afgetrapt door programmamanager Menno Bloem van Goedopweg en Astrid van den Aker van gemeente Amersfoort, namens de Gooicorridor. Het belang van deze samenwerking werd geschetst en het 2-jarige plan werd gepresenteerd. Menno gaf aan dat het succes zit in de samenwerking en sprak de wens uit dit vooral met lef en een optimistische kijk te doen. En het zo concreet mogelijk te maken samen. Alles voor een beter bereikbare en leefbare regio Utrecht. Astrid van den Aker vertelde over het Actieprogramma Gooicorridor, waarin de verschillende gemeenten en regio's met OV-knooppunten langs de spoorcorridor Amsterdam – Utrecht/ Amersfoort (inclusief de Soesterlijn) samenwerken om de OV knooppunten te verbeteren en een groene leefbare corridor nastreven. Een goede deelmobiliteitsaanpak hieraan kan bijdragen.

Landelijke aanpak Deelmobiliteit: Hoe zit dat met inclusiviteit en vervoersarmoede?

Maarten van Biezen, kwartiermaker bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit vertelde meer over het samenwerkingsprogramma en zoomde in op wat het oplevert om mee te doen. En ook wat er allemaal nog onderzocht moet worden zoals: Wat is de rol van de overheid en wat is de rol van de markt? Een van de aandachtspunten gaf Van Biezen aan, is inclusiviteit en vervoersarmoede. Betaalbaarheid is hierbij een speerpunt.

Lotte Rijsman van Royal Haskoning DHV deelde inzichten uit de regio Twente: “Een centraal loket werkt goed, werk goed samen met de aanbieders maar werk ook vooral onderling als gemeenten samen’. Patricia van Wachtendonk van NS gaf een inkijkje in de aanpak van NS waarbij ze aangeven alle treinstations als hubs te zien. De slogan van NS is hierbij ‘deelmobiliteit als middel, maar niet als doel’.

Tot slot

Piet Steigstra van de provincie Utrecht deelde de visie van de provincie. ‘Wij zien deelmobiliteit als een onderdeel van de reisketen met de nadruk op de ‘last mile’. Het staat nog wel in de in de kinderschoenen dus wees voorzichtig met conclusies trekken. Pilots zijn dan ook interessant zoals starten met kleine hubs en dat uitbouwen bij succes. Ook over landgrenzen heen kijken hoe het in Noorwegen en Denemarken gaat kan tot goede inzichten lijden.’ Daarna ging de provincie nog in gesprek met de aanwezigen en stelde ze de vraag: welke rol moet de provincie vervullen?

Hoe verder?

De komende tijd worden de eerste werkateliers voorbereid door Goedopweg en zal de basis voor gemeentelijke samenwerking worden gelegd. Binnen het Actieprogramma Gooicorridor gaan partijen nog kijken of er voor deelmobiliteit, met alle input en vragen uit de bijeenkomst, nog aparte acties nodig zijn. Gooicorridor kijken terug op een geslaagde eerste startbijeenkomst en zijn blij met alle input om hun plannen te verrijken.

Ontmoet Goedopweg

Vrouw die op een laptop aan het werk is in de trein
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie