Zeventien organisaties tekenen voor een duurzaam bereikbaar Utrecht-Oost

Publicatie
1 februari 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

“Iedereen ziet het voordeel van samen optrekken”

Duurzaam Bereikbaar Utrecht-Oost

“Wij zetten ons samen in voor een duurzaam bereikbaar Utrecht-Oost.” Dat beloofden zeventien grote organisaties van Kantorenpark Rijnsweerd en Utrecht Science Park op 20 december 2022. Samen ondertekenden zij een pledge. Hoofddoelen: meer ov en fiets, minder pieken in de spits. 

Utrecht-Oost groeit. Steeds meer organisaties en bedrijven vestigen zich in het gebied. En het verkeer groeit natuurlijk mee. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, werken veel organisaties nu samen.

Die samenwerking begon in de coronatijd. “Toen zagen we dat mobiliteit beter functioneerde doordat niet iedereen op hetzelfde moment reisde”, zegt Robert Strijk, gedeputeerde van de provincie Utrecht. “Die voordelen willen we vasthouden. Met goede afspraken winnen we aan mobiliteit.”

Echte samenwerking en moed

Volgens Anton Pijpers, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, is die samenwerking cruciaal voor Utrecht-Oost. “Met ieder voor zich komen we er niet. Dan zouden we allemaal gewoon weer om 8 uur gaan rijden. Door afstemming kunnen we de verkeersdruk spreiden en verminderen. Iedereen ziet daar het voordeel van.”

Toch is daar ook moed voor nodig, benadrukt de Utrechtse wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk. “Met name voor werkgevers is dit een spannend onderwerp. Medewerkers willen het liefst zo veel mogelijk vrijheid. En met een onderwerp als betaald parkeren win je niet altijd de populariteitsprijs.”

Slimme en speelse manier

De pledge geeft de organisaties nog altijd veel vrijheid zelf te bepalen hoe ze duurzame mobiliteit aanpakken. Ze hebben tenslotte allemaal hun eigen kenmerken. Een ziekenhuis is geen accountantskantoor. En het vervoer rond de Universiteit Utrecht is natuurlijk anders dan rond verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Neem het voorbeeld van het UMC Utrecht. Zij ondertekenden onlangs de Green Deal Duurzame Zorg, met daarin ook afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot.

"Met bijvoorbeeld een fietsplan moedigen wij mensen aan hun auto wat vaker te laten staan. Maar wel op basis van vrijwilligheid. In een ziekenhuis is dat ook wel nodig. Als ’s avonds om elf uur je nachtdienst begint, kan het openbaar vervoer een hobbel zijn. Daarom zijn we op zoek naar maatwerk. En samen met andere organisaties op Utrecht Science Park zoeken we innovatieve manieren om duurzaamheid te bevorderen. Bijvoorbeeld deelscooters of elektrische fietsen. Door het op een speelse manier te doen, maak je het voor mensen ook leuker." - Josefien Kursten - Lid van de Raad van Bestuur UMC Utrecht

Tineke Zweed, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht, vult aan: “we hebben de afgelopen jaren diverse duurzame initiatieven ontplooid, zoals een meer flexibel jaarrooster voor onderwijs, waardoor gespreide reisbewegingen ontstaan. En we blijven studenten en medewerkers stimuleren om met de fiets te komen. Zo is bijvoorbeeld onze fietsenregeling ook in te zetten voor aanschaf van e-bikes, waardoor grotere afstanden per fiets kunnen worden afgelegd. Samen met andere USP-partners onderzoeken we momenteel ook hoe we voor medewerkers het ov-gebruik nog meer kunnen stimuleren.”

“Onze ambities omzetten in heldere keuzes”

Marco Meetz van verzekeringsmaatschappij a.s.r., een van de ondertekenaars, vertelt dat zij al veel doen om hun mobiliteit te verduurzamen. Zo biedt a.s.r. medewerkers een ov-kaart, hebben ze een fietsplan en heeft het kantoor een uitgebreide fietskelder met douches.

Ook ondertekenaar PwC heeft vergaande ambities. Dat vertelt Richard Kraan, partner en regioleider binnen het bedrijf. “Wij zijn al lang onderweg om in 2030 volledig circulair te zijn. Dus deze pledge past daar perfect bij”, aldus Kraan. “Het goede van de pledge is dat we al die verschillende dynamieken in Utrecht-Oost op elkaar afstemmen. Overheden, zorginstellingen, bedrijven: ze hebben allemaal hun eigen dynamiek. Door deze samenwerking leren we veel van elkaar. En dat we nu tot deze ambitie zijn gekomen, vind ik echt heel mooi.”

"Met goede faciliteiten verleiden we mensen de fiets of het ov te nemen. Daarnaast bepaalt ons parkeerbeleid dat mensen die binnen twaalf kilometer van kantoor wonen, niet bij ons kunnen parkeren. Je moet ook harde keuzes durven maken."

Marco Meetz

verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Ook ondertekenaar PwC heeft vergaande ambities. Dat vertelt Richard Kraan, partner en regioleider binnen het bedrijf. “Wij zijn al lang onderweg om in 2030 volledig circulair te zijn. Dus deze pledge past daar perfect bij”, aldus Kraan. “Het goede van de pledge is dat we al die verschillende dynamieken in Utrecht-Oost op elkaar afstemmen. Overheden, zorginstellingen, bedrijven: ze hebben allemaal hun eigen dynamiek. Door deze samenwerking leren we veel van elkaar. En dat we nu tot deze ambitie zijn gekomen, vind ik echt heel mooi.”

Een man zit thuis op de bank met een laptop op schoot.
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie