Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit: zo ben jij er klaar voor

Publicatie
12 januari 2023
Laatst geupdate
16 april 2024

Als organisatie met meer dan 100 medewerkers krijg je vanaf juli 2024 te maken met het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (WPM), eerder wel de normerende regeling genoemd. Vanaf dan ben je verplicht om een aantal gegevens over de woonwerk- en zakelijke ritten van je medewerkers te registreren en door te geven aan de overheid. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord, met het doel dat de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Megaton* is verlaagd. Hoe? Door medewerkers duurzamer te laten reizen. We vertellen je hieronder meer over wat dit besluit in de praktijk betekent voor jou als werkgever.

Vrolijke man zit in de trein terwijl hij aan het bellen is

Het besluit geldt voor:

  • alle ondernemingen met 100 medewerkers of meer
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries

Om te bepalen of je als werkgever onder de regels valt, moet je alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 juli 2024 bij elkaar optellen. Het gaat alleen om medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, en die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerden en uitzendkrachten kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Deze tellen mee bij de uitzender.

Goed om te weten: voor de uitzendbranche geldt een andere methode van registreren. Meer daarover lees je in de speciale handreiking voor de uitzendbranche.

Deze gegevens moet je aanleveren:

Vanaf juli 2024 moeten grote werkgevers jaarlijks gegevens bijhouden en aanleveren over de mobiliteit van hun medewerkers. Het gaat daarbij om woonwerk- en zakelijke mobiliteit.

Als werkgever heb je in 2024 de vrijheid om te kiezen. Je kunt starten met een halfjaarrapportage vanaf 1 juli 2024 of een volledige jaarrapportage vanaf 1 januari 2024. De rapportage bestaat uit de volgende aan te leveren gegevens:

  • totaal aantal gereisde kilometers
  • gebruikte vervoermiddelen
  • gebruikte brandstof
Belangrijk: zorg ervoor dat je de rapportage over 2024 indient vóór 30 juni 2025.

Zo lever je de gegevens aan:

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens je als werkgever jaarlijks voor de deadline moet aanleveren en hoe je aan deze gegevens komt. Wij kunnen je hiermee helpen. Met de mobiliteitsscan voldoe aan een deel van de gegevensbehoefte. De gegevens over het woon-werkverkeer.

Hier moeten de gegevens worden aangeleverd:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit.  Via hun online platform lever je de informatie aan. De CO2-berekening hoef je niet zelf te maken, die doet het platform voor je. Als werkgever ontvang je na registratie een terugkoppeling met alle relevante data en algemene tips en adviezen om je mobiliteit verder te verduurzamen.

Zo kan je nu al aan de slag met het verminderen van je uitstoot:

Naast de beloofde handreiking vanuit het ministerie kun je altijd een beroep doen op onze mobiliteitscoaches om je te helpen de gevraagde gegevens te verzamelen en je mobiliteit te verduurzamen. Kijk voor meer en de meest actuele informatie ook op deze website van het ministerie. Wil je meteen aan de slag? Vul dan de Mobiliteitsindex in, daar kan je meteen zien hoe je scoort tegenover de rest van Nederland, en welke maatregelen je kan treffen.

Dit zijn onze mobiliteitscoaches

of

Wat als de CO2-reductie niet voldoende is?

Het ministerie van IenW heeft een tijdspad uitgezet om de reductie van 1Megaton in 2030 te halen. Het gaat hierbij om een collectieve norm. In 2025 evalueert het ministerie de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren en die collectieve norm. Als dat niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke individuele norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Dit zal in eerste instantie op de zakelijke kilometers zijn.

*Voor 1 Megaton CO2 moeten zo’n 9,5 miljoen zonnepanelen een jaar stroom opwekken.

Een man zit met een koptelefoon aan tafel thuis achter zijn laptop.
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie