Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit: zo ben jij er klaar voor

Publicatie
12 januari 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Als organisatie met meer dan 100 medewerkers krijg je vanaf juli 2023 te maken met het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, eerder wel de normerende regeling genoemd. Vanaf dan ben je verplicht om een aantal gegevens over de woonwerk- en zakelijke ritten van je medewerkers te registreren en door te geven aan de overheid. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord, met het doel de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Megaton* te hebben verlaagd. Hoe? Door medewerkers duurzamer te laten reizen. Dit betekent het Besluit in de praktijk voor jou als werkgever.

Vrolijke man zit in de trein terwijl hij aan het bellen is

Het besluit geldt voor:

  • alle ondernemingen met 100 medewerkers of meer
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries

Om te bepalen of je als werkgever onder de regels valt, moet je alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 juli 2023 bij elkaar optellen. Het gaat alleen om medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling en die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerden en uitzendkrachten kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Deze tellen mee bij de uitzender.

Deze gegevens moet je aanleveren:

Waarschijnlijk vanaf juli 2023 (omdat het besluit hangt aan de nieuwe omgevingswet, die nog niet is aangenomen) moeten grote werkgevers jaarlijks gegevens bijhouden en aanleveren over de mobiliteit van hun medewerkers. Het gaat daarbij om woonwerk- en zakelijke mobiliteit. Voor 1 juli 2024 moeten werkgevers gegevens over 2023 aanleveren van:

  • totaal aantal gereisde kilometers
  • gebruikte vervoermiddelen
  • gebruikte brandstof

Zo lever je de gegevens aan:

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens je als werkgever jaarlijks voor de deadline moet aanleveren en hoe je aan deze gegevens kunt komen. Wij kunnen je hiermee helpen. Onze Goedopweg Mobility Analyst werkt samen met het ministerie om vanuit hun tool te kunnen voldoen aan een deel van de gegevensbehoefte.

Hier moeten de gegevens worden aangeleverd:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit, zij maken een online platform waar de informatie aangeleverd dient te worden. De CO2-berekening hoef je niet zelf te maken, die doet het platform voor je. Als werkgever ontvang je na registratie een terugkoppeling met alle relevante data en algemene tips en adviezen om je mobiliteit verder te verduurzamen.

Zo kan je nu al aan de slag met het verminderen van je uitstoot:

Naast de beloofde handreiking vanuit het ministerie kun je altijd een beroep doen op onze mobiliteitscoaches om je te helpen de gevraagde gegevens te verzamelen en je mobiliteit te verduurzamen. Kijk voor meer en de meest actuele informatie ook op deze website van het ministerie. Wil je meteen aan de slag? Vul dan de Mobiliteitsindex in, daar kan je meteen zien hoe je scoort tegenover de rest van Nederland, en welke maatregelen je kan treffen.

Dit zijn onze mobiliteitscoaches

of

Wat als de CO2-reductie niet voldoende is?

Het ministerie van IenW heeft een tijdspad uitgezet om de reductie van 1Megaton in 2030 te halen. Het gaat hierbij om een collectieve norm. In 2025 evalueert het ministerie de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren en die collectieve norm. Als dat niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke individuele norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Dit zal in eerste instantie op de zakelijke kilometers zijn.

*Voor 1 Megaton CO2 moeten zo’n 9,5 miljoen zonnepanelen een jaar stroom opwekken.

Een man zit met een koptelefoon aan tafel thuis achter zijn laptop.
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie