Organisaties uit Utrecht Oost delen ervaring en inspiratie rond duurzame bereikbaarheid

Publicatie
26 juni 2023
Laatst geupdate
16 juli 2024

Gratis openbaar vervoer, flexibele mobiliteit, thuiswerken, slim roosteren. Organisaties uit Utrecht Oost onderzochten de afgelopen jaren verschillende invalshoeken voor duurzame bereikbaarheid. Vorige maand deelden ze kennis en ervaring in een inspiratiesessie van Goedopweg. En organisaties gingen samen op excursie naar de Campus Heijendaal in Nijmegen om van hen te leren.

Meerdere fietsers rijden over een fietspad door de stad

De meeste reizigers wonen in de buurt

24.000 medewerkers reizen dagelijks naar Utrecht Oost. Gemiddeld leggen ze 52 kilometer af en zijn ze 70 minuten onderweg. Maar dat gemiddelde geeft een vertekend beeld. 55% van de reizigers wonen op minder dan 15 kilometer van Utrecht Oost. Onderzoek geeft aan dat openbaar vervoer, fiets en P+R een kansrijke combinatie is om mensen anders te laten reizen. Maar hoe doe je dat?

Verzekeraars, onderwijs en overheid aan tafel

Om dat samen te onderzoeken gingen verschillende grote organisaties uit Utrecht Oost mee op excursie naar de Campus Heijendaal in Nijmegen. Ze leerden over het ambitieuze programma om het autoverkeer op de campus met 20% naar beneden te brengen. Vanuit het de centrale openingspresentatie over gedragsverandering, hadden diverse organisaties workshops georganiseerd over thema’s rond bereikbaarheid. 

Samen uitdagingen oppakken

De in Utrecht Oost gevestigde organisaties volgden diverse break out sessies om nieuwe inzichten op te doen. Van verzekeraars en levensmiddelenindustrie tot onderwijsinstellingen en gezondheidszorg namen de deelnemers mee in onderwerpen zoals ‘Welke voorzieningen maken een Kennispark Duurzaam Bereikbaar?’ of ‘Uitdagingen bij implementatie duurzaam mobiliteitsbeleid’. De inzichten zorgden tijdens de pauzes al voor interessante uitwisseling tussen de Utrecht Oost partners.

Kansen op het gebied van mobiliteit

Zoals Chandro Vleugels van Hogeschool Utrecht na afloop aangaf: “We hadden een interessante sessie. Een van de uitkomsten was om vanuit het perspectief van veranderende onderwijslogistiek te onderzoeken welke kansen op het gebied van mobiliteit ontstaan.” Mede naar aanleiding van de ervaringen in Heijendaal werden er in Utrecht Oost diverse inspiratiesessies georganiseerd, onder andere voor onderwijsinstellingen en daarnaast over stimuleren van openbaar vervoer. 

We zijn net begonnen

In de Utrecht Oost workshop over openbaar vervoer, zegt Roxanne Roelofs (Hogeschool Utrecht) optimistisch “We zijn net begonnen. We zijn bezig met de implementatie van een duurzame reiskostenregeling die kan meebewegen met veranderende reispatronen. Met een NS Docentencollectief inclusief gratis openbaar vervoer voor werk en prive, in combinatie met een handige app voor de administratie.” 

Ook Tanja Steenhorst (Fontys Hogeschool) vertelde over de stappen die zij maken: “We hebben al veel gefaciliteerd en geïmplementeerd. Van douches en lockers voor fietsende forenzen, content strategieën een e-deelautovoorziening voor alle zakelijke ritten en een nieuwe reiskostenregeling waarin dagelijkse keuzevrijheid en verduurzaming de kern vormen. Het is een leerproces. Met eerst een bumpy ride en daarna ‘baby steps’ vooruit. We maken zeker vorderingen, dat weten we doordat we om de twee jaar het reisgedrag van de Fontyscommunity meten. Sinds onze eerste meting, in 2016, zien we bij de doelgroep medewerkers een verschuiving van 20% ten gunste van het OV- en fietsgebruik.”

Samen werken en samenwerken aan duurzame mobiliteit

Tijdens de inspiratiesessies konden deelnemers vanuit alle organisaties voluit uitdagingen en ervaringen uitwisselen. De sessie liet zien hoe Utrecht Oost als gebied volop in beweging is en hoe verschillende organisaties elkaar vinden en van elkaar leren. Goedopweg organiseert in het najaar een vervolgbijeenkomst voor gebiedspartners over fietsgebruik om onderlinge kennisdeling te blijven stimuleren. 

Vragen? Gebiedsregisseurs Anna en Johannes staan voor je klaar.

of
Werknemer stapt in de tram
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie