Terugblik op een Inspirerende Bijeenkomst over Duurzame Mobiliteit in Vianen

Publicatie
31 januari 2024
Laatst geupdate
7 februari 2024

Op 24 januari kwamen werkgevers, de gemeente en bedrijvenvereniging BIZ Vianen bij elkaar, zowel fysiek als online, om te praten over de toekomst van onze stad. Hun doel? Een bereikbaar Vianen, waar iedereen makkelijk kan komen waar ze willen zijn. En dat realiseren op een duurzame manier.

Groei en duurzame mobiliteit

Vianen groeit, en dit brengt mobiliteitsuitdagingen met zich mee. Maar juist in deze groei liggen kansen. Door samen te werken en slimme oplossingen te implementeren zoals hybride werken en het verbeteren van het openbaar vervoer, kunnen we opstopping verminderen en onze ecologische impact verkleinen. Dit alles draagt bij aan een beter bereikbare en leefbare stad.

Visie van de wethouder

Wethouder Ton van Maanen deelde zijn visie op Vianen als voorbeeldstad voor duurzame mobiliteit. Hij benadrukte het belang van bewust reizen en de kracht van gemeenschappelijke inspanningen.

“De bereikbaarheid en mobiliteit is een verandering die we samen in gang zetten”

Ton van Maanen - Wethouder Vianen

Regioscan

56 organisaties in Vianen hebben de mobiliteitsscan ingevuld. De regioscan bood waardevolle inzichten: er is potentieel om het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer in Vianen te verbeteren. Deze data geven ons een duidelijke richting voor de noodzakelijke verbeteringen die we willen doorvoeren.

Van idee naar actie

Werkgevers en overheid brachten inspirerende ideeën in. Zowel maatregelen die ze zelf kunnen nemen en gezamenlijke maatregelen. Denk aan verbeteringen in het openbaar vervoer, het stimuleren van fietsgebruik en hybride werken. Deze ideeën vormen de bouwstenen.

Nu is het tijd om deze ideeën om te zetten in concrete acties. In de komende bijeenkomst gaan de gemeente, BIZ Vianen en werkgevers aan de slag met het uitwerken van een plan. We nodigen werkgevers die willen meedenken en aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomst van harte uit om contact op te nemen met Tobias!

Opzoek naar meer informatie over duurzame mobiliteit voor jouw bedrijf?

Neem contact op met Tobias!