Weet jij wat je moet doen om je goed voor te bereiden op de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)?

Publicatie
12 oktober 2023
Laatst geupdate
16 juli 2024

Op 1 juli 2024 gaat de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) officieel van start. Maar wat houdt deze nieuwe regeling eigenlijk in en hoe bereid je jouw organisatie voor?

Vrouw die in de trein op haar laptop werkt

Waarom is de WPM ingevoerd?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit komt voort uit de wens om de mobiliteit van werknemers in Nederland op een duurzamere manier te organiseren. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. De mobiliteit van werknemers speelt een cruciale rol in het behalen van deze doelstellingen. Door inzicht te krijgen in hoe werknemers zich verplaatsen en hoe vaak, kunnen beleidsmakers betere beslissingen nemen en gerichter investeren in mobiliteitsoplossingen.

Daarnaast draagt de WPM bij aan het verminderen van filedruk en het bevorderen van een gezondere levensstijl door werknemers te stimuleren om vaker de fiets te pakken of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het is een stap in de richting van een duurzamere toekomst voor Nederland.

Wat houdt de WPM in?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit houdt in dat bedrijven met 100 of meer werknemers verplicht zijn om gegevens over de mobiliteit van hun werknemers te registreren en te rapporteren aan de overheid. Als werkgever heb je in 2024 de vrijheid om te kiezen. Je kunt starten met een halfjaarrapportage vanaf 1 juli 2024 of een volledige jaarrapportage vanaf 1 januari 2024. De gegevens in de rapportage omvatten onder andere:

  1. Woon-werkverkeer: Hoe komen werknemers naar het werk? Wordt er gebruikgemaakt van de auto, de fiets, het openbaar vervoer, of zijn er andere vervoersmiddelen in het spel?
  2. Frequentie van verplaatsingen: Hoe vaak reizen werknemers naar het werk? Is dit dagelijks, wekelijks, of op een andere basis?
  3. Afstand: Wat is de gemiddelde afstand tussen de woonplaats van werknemers en de werkplek?
  4. Duur van de reis: Hoe lang duurt het om van huis naar het werk te reizen?

Deze gegevens worden verzameld om inzicht te krijgen in de mobiliteitspatronen van werknemers. Bedrijven moeten deze informatie op regelmatige basis aanleveren aan de overheid, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de mobiliteitssituatie in Nederland.

Mobiliteitsscan Goedopweg

De mobiliteitsscan van Goedopweg bestaat al een langere tijd voor werkgevers om inzicht te krijgen in hoe hun medewerkers naar het werk reizen, waar de knelpunten liggen en vooral, waar de kansen voor verbetering zich bevinden. Als werkgever kun je de mobiliteitsscan nu ook gebruiken als voorbereiding op de registratieverplichting. Zo meet je hoe iedere medewerker naar het werk reist.

Door deze scan nu als nulmeting te gebruiken kun je in kaart brengen welke verbeteringen er liggen. Vervolgens kun je de scan in juli opnieuw doen als 1-meting. Als je dit nauwkeurig doet, kun je de uitkomsten van de scan meenemen om te voldoen aan de registratieplicht van de WPM. Deze mobiliteitsscan is niet alleen een tool, maar een krachtig instrument om jouw organisatie toekomstbestendig te maken.

Om meer te weten te komen over de mobiliteitsscan, en om de scan aan te vragen, klik op onderstaande button:

Webinar WPM terugkijken

Op 24 oktober 2023 gaven wij een webinar over de WPM. Tijdens dit webinar sprak Marco Martens, senior beleidsadviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de redenen achter de invoering van de registratieplicht, en de toen laatste ontwikkelingen rondom het besluit. Hij lichtte ook toe wat de WPM kan opleveren voor Nederland.

Irene Straatsburg, Programmamanager Verduurzaming bij Careyn vertelde in het webinar hoe zij zich als zorgorganisatie voorbereiden op de registratieverplichting. Bijvoorbeeld over hoe ze de nodige gegevens verzamelen en wie ze hierbij betrekken.

Weten wat er precies verteld werd in het webinar over de WPM, en hoe jouw organisatie zich hierop kan voorbereiden? Je kijkt het webinar hieronder terug.

Webinar WPM 24 oktober

Wil je meer te weten komen over de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit en hoe jouw organisatie zich hierop kan voorbereiden met tools, zoals bijvoorbeeld de mobiliteitsscan? Schrijf je dan nu in voor het live webinar op 24 oktober! Samen kunnen we werken aan een groenere en efficiëntere toekomst voor de mobiliteit in Nederland.

Test: ben je al registratieklaar?

Samen willen we de uitstoot van zakelijke reizen verminderen. Daarom moeten bedrijven met 100 of meer medewerkers gaan registreren hoeveel CO2 alle medewerkers samen uitstoten bij zakelijk- en woon-werkverkeer. Want als we daar beter inzicht in hebben, kunnen we bewuste keuzes maken over verduurzaming van mobiliteit. Is jouw organisatie al klaar voor deze verandering?