Unieke samenwerking met MaaS-pioniers voor gemakkelijker en flexibeler reizen

Publicatie
10 juli 2024
Laatst geupdate
23 juli 2024

Provincie Utrecht, Goedopweg en gemeenten Utrecht en Amersfoort slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking. Samen met drie MaaS-dienstverleners werken ze de komende twee tot vier jaar aan meer gebruiksgemak en keuzevrijheid voor reizigers in Utrecht. Het gaat om de dienstverleners Gaiyo, uMob en VCCR/Automicle.

André Zoutewelle (VCCR), Tomas van der Werff (VCCR), Thijs Muizelaar (Gaiyo), Stefan Bollars (Gaiyo), Katrien de Witte (gemeente Utrecht), Wethouder Tyas Bijlholt (gemeente Amersfoort), Nick Knoester (gemeente Utrecht), Menno Bloem (Goedopweg), Erwin Cauwels (Goedopweg), Jade Westra (VCCR), Jef Heyse (Automicle), Wouter Slob (provincie utrecht), Bibi Jorissen (umob), Menno van der Linden (Goedopweg), Tarik Fawzi (gemeente Amersfoort), Raymon Pouwels (umob), Rebanna Latuheru, Esther de Lange (Goedopweg)

Verschillende projecten

MaaS is de afkorting van Mobility as a Service en biedt verschillende vormen van mobiliteit aan. Via een app kan gebruik worden gemaakt van deelvervoer zoals een deelscooter of deelauto, maar kan je ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De Maas-dienstverlening bestaat uit verschillende projecten die elk gericht zijn op een bepaald publiek doel, zoals het beter beschikbaar en betaalbaar maken van mobiliteit voor mensen met een smalle beurs.

Living Lab MaaS

De samenwerking maakt deel uit van het ‘Living Lab MaaS’ in de regio Utrecht. Hierin werken overheden samen in de verbetering van de kwaliteit van het publiek-toegankelijke mobiliteitsaanbod. Hierbij richten wij ons onder meer op goede samenwerking met marktpartijen, het bieden van meer keuzevrijheid, betere toegankelijkheid en meer gebruiksgemak van dat aanbod. In het Living Lab MaaS ontwikkelen, testen en leren we samen met de markt in de praktijk. Zo krijgen we meer inzicht in wat echt werkt en wat er nodig is vanuit MaaS.

Samenwerking tussen markt en overheden

Het bijzondere aan deze samenwerking is dat we uitgaan van een partnership tussen markpartijen en overheden. Samen ontwikkelen we producten en proposities die publieke doeleinden dienen. De opgedane kennis en ervaringen uit het Living Lab MaaS worden breed gedeeld om de ontwikkeling van MaaS in heel Nederland te verbeteren. Dit doen we vanuit Goedopweg, waarbij de gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort nadrukkelijk mede-opdrachtgevers zijn.

Eerdere pilot

In 2022 is er al een MaaS pilot afgerond in Utrecht Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Hierin is onderzocht hoe mensen via een MaaS-app hun reis kunnen regelen, dus het plannen, boeken en betalen van verschillende vervoersopties. Tegelijkertijd is het gebruik van deze MaaS-app gestimuleerd. Het doel van deze pilot was te ervaren wanneer mensen kiezen voor deelvervoer, waarom ze dat doen en of dit effect heeft op het reisgedrag. Het succes van de pilot is vooral zichtbaar in de gemeente Utrecht, bij de bewoners van het pilot gebied en de wijken waar het vervolg op de pilot is georganiseerd, namelijk Utrecht West en Noordwest. Een grote groep van de pilotgebruikers maakt nu blijvend gebruik van deelvervoer en kiest vaker voor een duurzamer alternatief voor de eigen auto.

Over MaaS

MaaS is de afkorting van Mobility as a Service en biedt verschillende vormen van mobiliteit aan. Via een app kan gebruik worden gemaakt van deelvervoer zoals een deelscooter of deelauto, maar ook gebruik van het openbaar vervoer. De Maas-dienstverlening bestaat uit verschillende projecten die elk gericht zijn op een bepaald publiek doel. Voorbeelden van deze projecten zijn het bieden van mobiliteitsopties aan maatschappelijke doelgroepen zoals studenten en sociale huurders, het verstrekken van stimuleringstegoeden om de drempel voor het gebruik van deelmobiliteit te verlagen, en de integratie van MaaS in nieuwe woonwijken.

Daarnaast omvatten de projecten het aanbieden van MaaS-diensten binnen gesloten gemeenschappen zoals bedrijven of wooncomplexen, het ondersteunen van specifieke doelgroepen zoals ouderen en werkzoekenden en het verbeteren van parkeren op afstand en P+R oplossingen.