MaaS-pilot geëvalueerd: belangrijke lessen voor duurzame mobiliteit Utrecht

Publicatie
30 juni 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

De pilot met MaaS (Mobility-as-a-Service) in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, die vijf jaar duurde en eind 2022 werd afgerond, is in opdracht van Goedopweg geëvalueerd door Rebel. Met MaaS kunnen mensen via een app vervoer plannen, boeken en betalen.

Een man opent een deelfiets met een app op zijn smartphone.

In pilotgebieden wordt deelvervoer blijvend gebruikt

Uit de evaluatie blijkt dat de pilot succesvol was en veel nieuwe inzichten opleverde. Het succes is vooral te zien bij de duizenden inwoners die de MaaS-dienst Gaiyo gebruikten in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en in het gebied van de Westelijke Stadsboulevard. Hiervan maakt nu een grote groep blijvend gebruik van deelvervoer.

Veel lessen uit de pilot worden meegenomen in het vervolg. Zo bleek er veel animo voor een MaaS-aanbod voor studenten. Goedopweg wil dan ook stimuleren dat studenten hier vaker gebruik van maken. Bij diverse werkzaamheden in de stad hielp MaaS om andere reisopties te kiezen, zoals deelbakfietsen. Bij werkzaamheden in de toekomst zetten we hierop in. Ook zijn allerlei gebruiksacties met deeltegoed opgezet bij wegwerkzaamheden in de stad. Betaalbaarheid en beschikbaarheid bleken namelijk belangrijke factoren om te kiezen voor deelvervoer.

Landelijke aanpak

De pilot in Utrecht was één van zeven landelijke pilots. Goedopweg voerde de pilot uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en MaaS-leverancier Gaiyo. Het doel was inzicht te krijgen in wanneer mensen kiezen voor deelvervoer, waarom ze dat doen en of dat effect heeft op het reisgedrag.

MaaS stimuleert duurzaam vervoer en vermindert CO2-uitstoot

Adviesbureau Rebel evalueerde de MaaS-pilot in de regio Utrecht. De uitkomsten waren positief. Het MaaS-platform stimuleert bijvoorbeeld het gebruik van alle duurzame vervoermiddelen. Het zorgt dus voor minder CO2-uitstoot. Ook is opvallend dat na de pilot in de regio Utrecht de elektrische fiets vaker wordt gepakt dan in andere regio’s.

De betrokken partijen waren zeer positief over de samenwerking met Gaiyo. Zo maakte Gaiyo de app steeds gebruiksvriendelijker, door opgedane ervaringen direct goed door te vertalen. Ook maakte Gaiyo het aanbod steeds completer door zo veel mogelijk aanbieders van deelvervoer goed aan te sluiten.

Nog wel acties nodig

Hoewel de pilot succesvol was, benadrukt Rebel dat verdere acties nodig zijn om MaaS te laten bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Door voldoende aanbod van deelmobiliteit en openbaar vervoer te borgen, kan MaaS echt een versneller zijn in de groei hiervan. Ook is het belangrijk dat de MaaS-dienstverlener het openbaar vervoer concurrerend kan aanbieden aan de reiziger.

‘Er ligt nu een mooi advies van Rebel voor een korte- en langetermijnaanpak. Wij van Goedopweg kijken ernaar uit om dit samen met alle betrokken partijen verder uit te werken, om zo de toekomst van MaaS in de regio Utrecht te bestendigen. Ik vind het ook mooi dat dit ruimte biedt voor gezamenlijke tests, onderzoek en marktontwikkeling. Want dat is zeker nog nodig. Ik verwacht dat dit zal bijdragen aan betere beleidsvorming en een duurzaam mobiliteitssysteem op de langere termijn. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de mobiliteitstransitie versnellen en een betere toekomst creëren voor alle inwoners!’

Esther de Lange

Programmamanager

Vervolg

Voor het vervolg wordt nu met de betrokken partners een MaaS-aanpak uitgewerkt. Binnenkort stelt Goedopweg een inkoopstrategie op, om MaaS-platformen te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het inzetten van probeertegoeden voor deelmobiliteit bij wegonderbrekingen, of voor betaald parkeren. Goedopweg gaat zich ook richten op het selecteren van meerdere MaaS-aanbieders. Zo houden we het speelveld breed en zorgen we ervoor dat zowel consument als overheid iets te kiezen hebben. De gemeente Utrecht neemt actief deel aan de totstandkoming van de strategie. Daarmee wil de gemeente verder bouwen aan MaaS als belangrijke bouwsteen van de mobiliteitstransitie.

De ervaring van een student met de MaaS-app

Vragen over deelmobiliteit?