Eerste stap aanleg doorfietsroute Utrecht-Hilversum gezet

Publicatie
21 september 2021
Laatst geupdate
18 januari 2024

Deze week hebben de gemeenten Utrecht en Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland de eerste stap gezet in de aanleg van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum. Op 22 september ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring. De komende maanden gaan de deelnemende partijen de plannen voor het 15 kilometer lange traject verder uitwerken. Hierbij wordt ook de precieze route duidelijk. De aanleg start op z'n vroegst in 2023.

De intentieverklaring werd ondertekend tijdens de eerste Mobiliteitsweek Utrecht. De Mobiliteitsweek is een initiatief van de provincie Utrecht en stond in het teken van duurzame en gezonde mobiliteit, zoals de fiets. Provincie Utrecht wil dat in 2023 50 procent van alle ritten in de provincie onder de 15 kilometer per fiets wordt afgelegd. "Daarom zijn we druk bezig met het uitrollen van doorfietsroutes door de hele provincie", zei gedeputeerde Arne Schaddelee tijdens de onderteking. "De fietsverbinding tussen Utrecht en Hilversum van ongeveer vijftien kilometer gaat zeker bijdragen aan deze ambitie. Het streven voor deze doorfietsroute is om het fietsgebruik met 10 procent te vergroten ten opzichte van de situatie in 2019.”

Onderzoek en inbreng

De komende maanden voert de provincie Utrecht in samenwerking met de betrokken partijen verschillende onderzoeken uit voor de aanleg van de doorfietsroute Utrecht-Hilversum. Uit die onderzoeken moet blijken welke route het precies wordt. De afstand tussen Utrecht en Hilversum is ongeveer vijftien kilometer en loopt door twee provincies heen. Om die reden is de provincie Noord-Holland ook betrokken bij de ontwikkeling. Belanghebbenden en aanwonenden krijgen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond en een ontwerpatelier. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging van de gemeenten.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

Om de doorfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook komen er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting . De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Op de doorfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route.

De doorfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus niet alleen voor snelle fietsers. Zo kunnen fietsers vlot, veilig en comfortabel doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Vrouw die in de trein op haar laptop werkt
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie