Weg met de files, ook voor de fiets

Publicatie
20 december 2022
Laatst geupdate
18 januari 2024

Slim samenwerken voor duurzame bereikbaarheid van Utrecht-Oost

Bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park en op kantorenpark Rijnsweerd, verenigd in het overleg Duurzaam Bereikbaar Utrecht-Oost, tekenen vandaag een pledge om samen te zorgen voor de duurzame bereikbaarheid van hun gebied.

De organisaties gaan hun medewerkers, hun studenten en hun bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. De gebiedspartners hebben afgesproken om de fiets en het openbaar vervoer nog meer te gaan stimuleren, maar ook om alle pieken in de spits af te vlakken. Dus ook die voor fiets en ov.

"We gaan voor duurzame bereikbaarheid van Utrecht-Oost. Als Universiteit Utrecht zoeken we samen met de andere onderwijsinstellingen hier naar de ideale mix tussen een goede werk- en leeromgeving en een prettige en duurzame bereikbaarheid. We willen minder auto's, maar ook geen fietsfiles. Dat kan alleen als alle organisaties, ov en de overheid elkaar opzoeken en maatregelen nemen die elkaar versterken."

Anton Pijpers

voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht.

De organisaties dragen elk op hun eigen manier bij. Goedopweg maakt samen met elke organisatie een factsheet, waarin de ambities en bereikte resultaten worden vastgelegd. Deze worden tussen de bedrijven onderling gedeeld en besproken om van elkaar te kunnen leren.

"Commerciële organisaties in Rijnsweerd hebben andere mobiliteitsbehoeften dan een universiteit of ziekenhuis op het Utrecht Science Park. Wij ervaren het als heel nuttig om van elkaar te leren en te zorgen dat beleid en maatregelen op elkaar afgestemd zijn. Bij PwC sturen we sterk op duurzame mobiliteit door het stimuleren van elektrisch vervoer (nul fossiele brandstofauto's in 2025), anders reizen, carpoolfaciliteiten en thuiswerken."

Richard Kraan

partner, PwC

Pledge

De organisaties bekrachtigen vandaag hun gezamenlijke ambitie met een pledge 2023-2025.

Met dit officiële tekenmoment vieren ze de stappen die ze samen al gezet hebben en onderschrijven de vijf thema's waaraan ze de komende jaren samen gaan werken: samenwerken, slim sturen, anders reizen, netwerken op orde en slim parkeren.

Deze thema's worden gemonitord, metals referentiejaar 2019. Voor corona dus. De organisaties formuleren elk hun individuele bijdrage aan de gezamenlijke doelstelling. Ook nieuwe bedrijven in het gebied zullen snel betrokken worden bij de activiteiten.

De gestelde ambities vragen om een gedragsverandering van heel veel mensen: medewerkers, bezoekers en studenten. Goede infrastructuur voor fiets en ov is hiervoor heel belangrijk en daarom onderdeel van de aanpak.

"We werken aan een klimaatneutrale HU in 2030. Duurzame mobiliteit is daarvoor van belang. We hebben al een flexibel jaarrooster voor onderwijs, waardoor meer gespreid gereisd wordt. En we blijven studenten en medewerkers stimuleren om met de fiets te komen. Onze fietsenregeling is bijvoorbeeld ook in te zetten voor de aanschaf van een e-bike, waardoor mensen over grotere afstanden kunnen fietsen."

Tineke Zweed

lid College van Bestuur, Hogeschool Utrecht

Partners

De ov-aanbieders, zoals Qbuzz, U-OV en NS, vertalen reiscijfers in inzichten en modellen, die weer leiden tot veranderingen in het aanbod, zodat mensen nog soepeler van en naar het gebied kunnen reizen.

Ook de gemeente Utrecht is actief betrokken, onder andere door mee te denken over infrastructurele verbeteringen. De provincie Utrecht werkt mee als concessiehouder voor het regionale ov, maar is ook als werkgever in het gebied gevestigd.

De Kromhoutkazerne en RIVM zitten buiten het gebied, maar steunen de ambitie. Goedopweg ondersteunt de bedrijven in hun samenwerking en op individueel niveau door de mogelijkheden van elke organisatie in kaart te brengen en te helpen dit om te zetten naar nieuw gedrag.

Groei

De organisaties in Utrecht-Oost werken al langer samen aan bereikbaarheid. Dit werd intensiever door COVID-19. Alle organisaties hadden de wens om medewerkers en studenten een veilige herstart te bieden na de eerste lockdown. In het gebied werken nu ruim 40.000 mensen en studeren bijna 60.000 studenten. Door de drie ziekenhuizen is ook het aantal bezoekers van het gebied groot. Net als stad en regio Utrecht, zal ook Utrecht-Oost groeien in aantallen bedrijven, banen en studenten. Samenwerken aan optimaal ruimtegebruik blijft ook in de toekomst van groot belang en is daarom vastgelegd in de gebiedsambitie 2025 "grip op Duurzame Bereikbaarheid Utrecht-Oost''.

Wij zijn Goedopweg in de regio Utrecht

Goedopweg maakt de drukke regio Utrecht beter bereikbaar en beter leefbaar. Met vernieuwende en praktische oplossingen verduurzamen we verkeer en mobiliteit en dragen zo bij aan een gezonde toekomst. Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van lnfrastructuur & Waterstaat.

Ondertekenaars

De pledge werd vandaag ondertekend door (in alfabetische volgorde):

a.s.r., gemeente Utrecht, Genmab, Goedopweg, Hogeschool Utrecht, Hubrecht Institute, NS, Prinses Maxima Centrum, Provincie Utrecht, PwC, Qbuzz (U-OV), Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Van Benthem & Keulen en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.

Een man zit thuis op de bank met een laptop op schoot.
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie