Gemeenten aan de slag met bestuurlijke en juridische aspecten deelmobiliteit

Publicatie
5 december 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Welke bestuurlijke en juridische aspecten zijn belangrijk om deelmobiliteit te realiseren in een gemeente? Beleidsadviseurs van de Utrechtse gemeenten hierover in gesprek gegaan in Amersfoort tijdens een werkatelier georganiseerd door Goedopweg.

Harmonisatie en standaardisatie van regelgeving

De ochtend werd ingeleid door Esther de Lange, programmamanager van Goedopweg. Fokkemijn Verwers, beleidsadviseur mobiliteit in Amersfoort, schetste de situatie in Amersfoort. Zij gaf aan dat de bestuurders van de Goedopweg-moederorganisaties deelmobiliteit, hubs en MaaS zeer belangrijk vinden bij de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat. 

Aanleiding voor dit werkatelier was onder andere dat voor de verdere opschaling van deelmobiliteit behoefte is aan harmonisatie en standaardisatie van regelgeving. Gastspreker deze ochtend was Dirk-Jan de Haan van Natuurlijk! Deelmobiliteit (landelijk samenwerkingsplatform deelmobiliteit). Hij ging dieper in op de noodzaak van gestandaardiseerde vergunningverlening en vertelde meer over de opzet van de daarvoor ontwikkelde nieuwe modelverordening voor gemeenten.  

Er werd getoetst hoe hoog deelmobiliteit eigenlijk bij de Utrechtse gemeenten op de bestuurlijke agenda staat, welke vooroordelen er nog leven en hoe we hier verbetering in kunnen krijgen. Dit leverde mooie inzichten op over rolverdeling, kennisdeling en de noodzaak van cijfermatige bewijzen.

Het doel deze ochtend was samen te leren en pionieren en verder te bouwen aan de opschaling van deelmobiliteit. En Goedopweg heeft de wensen en behoeften opgehaald, zowel bestuurlijk als juridisch, om te kijken hoe ze de gemeenten verder kunnen helpen.

Campagne autodelen

Er werd nog verwezen naar de landelijke campagne die op 29 november gelanceerd is www.startmetdelen.nl. Goedopweg maakt daar een doorvertaling van naar de regio Utrecht. Te gebruiken voor alle Utrechtse gemeenten.

Samen werken aan deelmobiliteit tijdens verschillende werkateliers

Dit vierde werkatelier is een onderdeel van een reeks van werkateliers de komende twee jaar, waarin Goedopweg alle onderwerpen aan bod brengt die relevant zijn om de samenwerking te bevorderen, kennis en ervaring uit te wisselen tussen relevante partijen en zo deelmobiliteit te stimuleren in de regio Utrecht.

Vrouw kijkt via haar smartphone op de app van haar deelfiets.
Werkateliers

Dit vierde werkatelier is een onderdeel van een reeks van werkateliers de komende twee jaar, waarin Goedopweg alle onderwerpen aan bod brengt die relevant zijn om de samenwerking te bevorderen, kennis en ervaring uit te wisselen tussen relevante partijen en zo deelmobiliteit te stimuleren in de regio Utrecht.

Blijf op de hoogte!

Ken je de kosteloze kennisvideo's deelmobiliteit al?

Hoe werkt dat met die deelfietsen en auto's? Meer basiskennis over deelmobiliteit, maar beperkte tijd in je agenda? Dan hebben wij voor jou en je collega’s de oplossing! In 6 online video’s van ongeveer 10 minuten wordt alles uitgelegd wat je moet weten.
Interesse?