Markt & overheid in gesprek: samen werken aan meer deelmobiliteit

Publicatie
17 oktober 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Aanbieders van deelauto’s, deel(bak)fietsen, deelscooters en overheden kwamen vorige week bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdaging om deelmobiliteit te stimuleren in de regio Utrecht. In de regio is er veel potentie voor deelmobiliteit, maar er is nog lang niet overal aanbod. Overheden willen hier verandering in brengen en aanbieders zien veel kansen. Goedopweg organiseerde deze meet-up met de markt om zo een vruchtbare samenwerking met aanbieders te realiseren. Ter voorbereiding zijn er gesprekken gevoerd met aanbieders en gemeenten om wensen en (on)mogelijkheden in kaart te brengen.

Deelauto’s

De ochtend was verdeeld in twee delen. Het eerste deel zoomde ze in op de deelauto’s met onder andere een bijdrage van Dani Sprecher namens de Coalitie van Deelauto-aanbieders. Hij ging onder meer in op de verschillende concepten om auto’s te delen en gaf praktische tips over gemeentelijk beleid. In zijn presentatie benadrukte dat de business case van autodelen niet gemakkelijk is. Gemeentelijk beleid helpt om autodelen te stimuleren, maar soms kan het ook frustreren. Namens de aanbieders geeft Dani mee dat het voor uitrol van autodelen belangrijk is om niet te veel eisen te stellen en vooral te stimuleren. Veel gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van beleid. Een valkuil is dan om tot die tijd alle ontwikkelingen on hold te zetten. In de discussie werd benadrukt dat zowel gemeenten en aanbieders zich kunnen inspannen om gebruikers te vinden. Gemeenten zijn wel eens bang dat een deelauto verdwijnt als het niet aanslaat. De beste manier om continuïteit te garanderen, is om je in te spannen om meer gebruikers te vinden. Goedopweg gaat hierbij helpen. 

Hieronder vind je een overzicht van de deelauto's in regio Utrecht. 

Gedeelde tweewielers

Het tweede deel zoomden we in op de tweewielers. Volgens Friso Metz van Goedopweg willen veel Utrechtse gemeenten graag deel(bak)fietsen in hun gemeente. Ook de provincie wil deelfietsen op knooppunten en ov-haltes. Er is enige weerstand tegen deelscooters, maar er zijn ook positieve ervaringen, zoals in Amersfoort. Bij gedeelde tweewielers is het belangrijk om te denken in netwerken, waarbij je gemakkelijk van A naar B kunt reizen. De uitdaging is om dit over de gemeentegrenzen heen te organiseren en om het betaalbaar te houden. In de discussie kwam duidelijk naar voren dat de prijs van een rit sterk bepalend is voor het gebruik van het systeem. Marktconforme tarieven kunnen daarbij een rem zijn. Verhalen over overlast zorgen vaak voor een negatief imago. De deelfietsen van TIER zijn inmiddels niet alleen in Amersfoort te vinden, maar ook in Nieuwegein, Maarssen, Zeist en Bunnik. Gemeenten zijn hier enthousiast over en in de praktijk is er nauwelijks sprake van overlast. Van de zijde van de aanbieders is er de oproep om beleid te uniformeren. Dat is een randvoorwaarde bij de opzet van een regionaal systeem. Goedopweg gaat hierbij ondersteunen.

Tijdens de gehele ochtend was een live tekenaar aanwezig. Hij heeft de bijeenkomst vertaald in tekeningen. Deze tekeningen zijn hieronder te vinden. 

Vervolg

Tijdens de bijeenkomst waren er levendige discussies tussen de 48 aanwezigen en was er veel ruimte voor gemeenten en aanbieders om elkaar beter te leren kennen. Er is dan ook veel behoefte om de meet-up jaarlijks te herhalen. Daar gaat Goedopweg dan ook op inzetten. Verder gaat Goedopweg stappen zetten op het gebied van deelbakfietsen. En wordt een regionaal deelfietssysteem bestuurlijk geagendeerd in samenwerking met U10 en regio Amersfoort.

Deze meet-up is een onderdeel van een reeks van werkateliers de komende twee jaar, waarin Goedopweg alle onderwerpen aan bod brengt die relevant zijn om de samenwerking te bevorderen, kennis en ervaring uit te wisselen tussen relevante partijen en zo deelmobiliteit te stimuleren in de regio Utrecht.

Vragen over deze bijeenkomst? Friso en Menno beantwoorden ze graag.