Goedopweg Jaaroverzicht 2021

Publicatie
23 juni 2022
Laatst geupdate
18 januari 2024

Het tweede, hopelijk laatste, coronajaar ligt achter ons en hieronder kan je ons jaaroverzicht downloaden met wat wij in dit bijzondere jaar allemaal uitvoerden. Meestal vanuit huis, en wanneer het mogelijk was en meerwaarde had op kantoor of een andere locatie. Een werkwijze die je ongetwijfeld bekend zal voorkomen. Bij het schrijven van het voorwoord voor het jaaroverzicht is 2022 alweer een eind onderweg. Als ik naar het drukke verkeer in onze regio kijk, lijkt het wel alsof corona er nooit is geweest en alsof thuis werken en onderwijs volgen weer helemaal is verdwenen.

Download het jaaroverzicht

Je leest in het jaaroverzicht alles over onze belangrijkste activiteiten, mijlpalen en toch nog hele positieve resultaten. Resultaten die we alleen maar konden bereiken dankzij de goede en prettige samenwerking met alle organisaties en personen die meewerkten aan onze vele projecten. Bedankt voor jullie steun in weer een bijzonder jaar!

Veranderingen

De lockdowns lieten zien dat ongeveer de helft van de Nederlandse beroepsbevolking vanuit huis kan werken, en dat als ze dat inderdaad (deels) doen, dit écht een van de oplossingen is voor de drukte op de weg en in het OV. Dit stimuleerde heel veel werkgevers om zelf hun eigen thuiswerk- en mobiliteitsbeleid te veranderen, of om gezamenlijk met anderen afspraken te maken om een bepaald gebied duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. Voor alle gebieden waar een dergelijke samenwerking loopt (in totaal meer dan 12!) verwijs ik graag naar pag 28. Ik ben heel erg trots op de rol die Goedopweg hierin vervult met onze gebiedsgerichte ondersteuning!

We zien het ook bij bedrijven waar we individueel mee samenwerken: thuiswerken is een blijvertje. Hybride werken heeft, vaak met onze ondersteuning, een vaste plek gekregen in het beleid van de meeste grote werkgevers in onze regio. Daarnaast is er steeds meer aandacht en animo voor actiever reizen, per fiets of lopend. En onderwijsinstellingen maken onderling afspraken over het spreiden van lestijden wat spitsdrukte vermindert.

Binnen onze eigen organisatie zijn de veranderingen eveneens duidelijk zichtbaar, ondanks de coronamaatregelen waardoor sommige projecten vertraging opliepen en minder effect hadden dan gehoopt. Veel werk intensiveerde juist. We bedachten een grote gedragscampagne met de werkzaamheden rond de Galecopperbrug en de Westelijke Stadsboulevard als haakje om mensen anders te laten reizen. Ook maakten we een plan om deelmobiliteit, deelhubs en het concept Mobility as a Service (MaaS) in onze regio verder ontwikkeld en op straat te krijgen. Hierbij gebruikten we onder andere onze ervaringen met onze MaaS pilot in Leidsche Rijn. We zaten dan wel thuis maar zeker niet stil.

"Zullen we afspreken dat 2022 een ‘gewoon’ jaar wordt waarin minder en anders reizen ons nieuwe gewoontegedrag is geworden? Veel leesplezier!"

Esther de Lange

Programmamanager

Werken aan duurzame bereikbaarheid

Weten welke duurzame oplossing past bij jouw organisatie? Bekijk een van onze oplossingen of neem direct contact op.

Vrouw die in de trein een boek leest en naar buiten staart
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie