Werkgevers in Stationsgebied blijven werken aan piekdrukte

Publicatie
13 juni 2024
Laatst geupdate
23 juli 2024

Sinds 2 jaar werken de negen grootste organisaties uit het Stationsgebied Utrecht aan de ambitie om de CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit in 2025 te halveren ten opzichte van 2019. Op 7 juni 2024 kwamen ze voor de tweede keer bijeen om de voortgang van hun doelen te evalueren. Het afgelopen jaar is het aantal fietsers opnieuw gegroeid, wordt ov-gebruik volop gestimuleerd en flink ingezet op flexibel werken. Mooie stappen richting het gezamenlijke doel om het gebied rond het drukste station van Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Toch is er ook nog werk aan de winkel: spreiden blijft een belangrijk thema waar werkgevers komend jaar nóg meer op inzetten.

Meer fietsers en ov, maar druktepieken blijven uitdaging

De Belastingdienst, Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, Movares, Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Rabobank, VodafoneZiggo en de Volksbank werken sinds 2020 samen met als doel om jaarlijks 11.000 ton CO2 besparen op het gebied van woon-werkverkeer. Inmiddels heeft meer dan de helft van de organisaties openbaar vervoer (OV) boven de auto staan in het beleid. Daarnaast zet een aantal werkgevers actief in op het stimuleren van OV-gebruik. Ook gaan 310 extra mensen op de fiets naar het werk ten opzichte van 2023.  

Bijna alle werkgevers omarmen flexibel werken. Desondanks blijven er pieken in de kantoorbezetting op dinsdag en donderdag, en zijn er weinig reisbewegingen op woensdag en vrijdag. Het blijft een enorme uitdaging om kantoorbezoek te spreiden. Ook omdat binnen verschillende organisaties het aantal medewerkers jaarlijks blijft groeien. Komend jaar focussen de organisaties zich vooral op de doelstelling om in 2025 nog meer medewerkers te laten reizen op rustige dagen en tijden. 

Harro Homan, Regiodirecteur ProRail:

“Bij ProRail zijn we onlangs gestart met een pilot om gespreid reizen meer te stimuleren. Medewerkers van een aantal teams konden meedenken over mogelijk interventies. Daar kwamen interessante ideeën naar voren, zoals een blok in de agenda op dinsdag- en donderdagochtend met ‘ik start thuis en reis later naar kantoor’. Of fysieke overleggen standaard op rustigere momenten plannen, zoals maandagmiddag. Deze en andere interventies testen we de komende periode met een groep van ruim 200 medewerkers. We zijn pas 3 weken live met de pilot, maar wat ik nu al als winstpunt zie is dat ‘spreiden’ in elk geval onderwerp van gesprek is binnen de verschillende teams. Het helpt in het bewustzijn en daar begint het mee.” 

Karlijn van Aalten, HR Directeur VodafoneZiggo:

“Bij VodafoneZiggo stimuleren we duurzame mobiliteit met veel verschillende regelingen op gebied van flexibel werken, spreiden, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer. Denk aan de mogelijkheid om thuis te werken, fiscaal voordeel en korting bij de aanschaf van een fiets en een NS Business card. Toch merken we ook dat niet al onze medewerkers het beleid goed kennen en benutten. Daarom hebben we een interne arbeidsvoorwaarden campagne gelanceerd. Zodat straks nóg meer medewerkers gebruik maken van alle opties die we als VodafoneZiggo bieden.” 

Een goed bereikbaar Stationsgebied begint bij jezelf

Aansluitend op het bestuurlijke monitoringsmoment organiseerde Goedopweg een inspiratiesessie speciaal voor werkgevers uit het Stationsgebied. Te gast bij VodafoneZiggo, lieten we ons inspireren door Zeger Schavermaker, Future Mobility Designer bij de gemeente Amsterdam. Onder begeleiding van Zeger reflecteerden aanwezigen op welke overtuigingen ten grondslag liggen aan duurzaam reisgedrag. Dit gaf nieuwe inzichten in waarom gewenst gedrag, zoals minder reizen op piekdagen, soms moeilijk te veranderen is. Maar ook hoe je vanuit een nieuwe blik op duurzame mobiliteit als organisatie wél het verschil kan maken.  

Zeger Schavemaker, gastspreker inspiratiesessie:

“We willen met simpele ingrepen en voor de hand liggende oplossingen grote mobiliteitsambities realiseren. Maar wat zit er diep in ons waarom we deze doelen niet altijd halen? Door ons denken hierover te analyseren, ontdekken we welke diepgewortelde overtuigingen ons vasthouden in het huidige mobiliteitssysteem. Het begint met bewustwording van welke dominante overtuigingen er zijn binnen jezelf en je organisatie. Zodat je vervolgens kunt onderzoeken welke overtuigingen juist helpen of tegenwerken om de ambities te halen. Ga binnen je organisatie hierover in gesprek. Neem de tijd en rust om te ontmoeten. Zodat je samen kunt zoeken naar nieuwe overtuigingen en die kunt door vertalen naar concrete experimenten, nieuwe rituelen en gewoontes.”