Innovatie in het onderwijs zorgt voor minder pieken in het verkeer

Publicatie
22 maart 2022
Laatst geupdate
18 januari 2024

Met ruim 36.000 studenten en meer dan 3.500 medewerkers speelt Hogeschool Utrecht een grote rol op het Utrecht Science Park. De hogeschool is bezig haar onderwijs anders in te richten, met nieuwe vormen van educatie en flexibelere indeling van de dagen. Het doel is om een nog betere leerervaring te bieden. Dit leidt ook tot een betere bereikbaarheid en benutting van wegen, fietspaden en OV. Deze aanpak draagt bij aan de identiteit van het gebied, vertellen Tineke Zweed, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht, en directeur vastgoed Diana Boekman.

In een hoog tempo ontwikkelt het Utrecht Science Park zich tot een succesvolle internationale hub waarin onderzoek, onderwijs en innovatie samenkomen. Een van de motoren van dit succes is de nauwe samenwerking van de verschillende partners, zoals de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht. Een van de gremia waarin ze samenwerken is het netwerk Beter Bereikbaar Utrecht Oost, waarin ook Goedopweg betrokken is. Daarin kijken de partners hoe ze bereikbaarheid en mobiliteit van het gebied kunnen verbeteren. Want het groeiend aantal studenten en werknemers leidt soms tot overvolle bussen, trams, fietspaden en wegen.

Veranderde leeromgevingen

Voor Hogeschool Utrecht is het denken vanuit een eigen onderwijsvisie het uitgangspunt. “Het doel is dat wij onze maatschappelijke opdracht als beroepsonderwijs invullen. Er zijn andere vormen van onderwijs nodig, andere keuzes van didactiek en leeromgevingen die we moeten toepassen. Als gevolg van deze onderwijsveranderingen zijn we meer gaan spreiden. We hebben bijvoorbeeld geen grote collegezalen meer, waardoor er minder pieken ontstaan in onder meer de tram.”

Het beroepsonderwijs ontwikkelt zich namelijk steeds meer tot een samenwerking met beroepspraktijk en onderzoek, vult Diana Boekman aan.

"De leeromgevingen zijn al anders, studenten hoeven niet per se meer hier in de gebouwen te zijn. Op de 36.000 studenten hebben we nog maar zes of zeven collegezalen. Het is helemaal niet ons doel om massaal studenten in de collegezalen te krijgen. Dat is door corona alleen maar minder geworden. De afgelopen tijd heeft immers bewezen dat onderwijs voor een deel ook online goed kan."

Diana Boekman

Onderwijs vindt daarnaast ook steeds vaker op locatie plaats bij bedrijven en instellingen en op andere plekken, zoals in wijk of buurtcentra. Boekman: “Dat betekent ook wat voor de functie van onze gebouwen. We worden dan nog meer die ontmoetingsplek waar je terugkomt van een andere leeromgeving om het hier weer te delen en verder te brengen. Ik verwacht dat onze spreiding op dat punt ook alleen maar verder toeneemt.”

Overigens heeft Hogeschool Utrecht de modernisering van haar onderwijs al voor de corona ingezet, zoals met het invoeren van blended learning, de mix van online en fysiek onderwijs. “Door corona is het nu echt in een versnelling terechtgekomen”, aldus Boekman. “De hele dag passief in een collegezaal zitten en consumeren is echt voorbij.” De reden om nog wel naar de hogeschool te komen is dan ook veranderd, vult Zweed aan.

"Naast de ontmoeting met medestudenten en docenten kom je nu naar het Utrecht Science Park voor high impact onderwijs, het werken in kleinere projectgroepen en voor het ontmoeten."

Beter bereikbaar Utrecht-Oost

Namens de hogeschool neemt Boekman deel aan het overleg met Goedopweg over een beter bereikbaar Utrecht-Oost. “Daar kwam ik erachter hoeveel we dankzij onze onderwijsvisie eigenlijk al aan het spreiden zijn.” De gesprekken in dit overleg gaan naast mobiliteit ook over de omgevingsvisie van het Science Park. Hoe moet het er in de toekomst uitzien? “Die visie is in eerste instantie vooral ingestoken op leefbaarheid”, vertelt Zweed. “Hoe krijgen we een mooie groene, aantrekkelijke en leefbare omgeving, waarin het goed is om te werken en te wonen? Je komt hier naartoe voor ontmoetingen. Voor kennismaken en kennis maken. Daar hoort dan ook bij dat we een bijdrage leveren aan de verkeersproblematiek, want die is er ook. Dat moeten we niet ontkennen.”

Om de mobiliteitsproblemen aan te pakken zijn in ieder geval de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet, vult Boekman aan. “We zijn veel intensiever gaan samenwerken met andere partijen. Zo hebben we bijvoorbeeld nauw contact met de UU, het UMCU, het Máxima, de Kromhoutkazerne, maar ook met gemeente, Provincie, en met de openbaarvervoersbedrijven. Die zijn hun problematiek met ons gaan delen. Ik heb een hotline met hen, dat is heel fijn voor de samenwerking. Wij kunnen aangeven wanneer we een piek verwachten met studenten, zij wanneer er door zieken een busdienst komt te vervallen.”

Een fietser rijdt over een fietspad door de stad

Maar het moet volgens Boekman niet alleen gaan om verkeer beperken. “Met de hogeschool en universiteit komen hier nu eenmaal heel veel studenten. En dat worden er alleen maar meer. Dat is ook precies wat de gemeente wilde op het Science Park: een plek van onderzoek en onderwijs. We hebben een goede infrastructuur nodig voor deze, in de omgevingsvisie geschetste, bruisende omgeving waar je graag naartoe gaat. We kunnen dat niet bereiken door alleen de reizenden te verspreiden over de dag. In het overleg stuur ik wat betreft bereikbaarheid dan ook op de positieve benadering. Straffen en negatieve sancties werken volgens mij niet, positiviteit wel. Blijf verstandige keuzes maken, daar blijf ik op hameren. Daar hebben we bijvoorbeeld de Reis Wijs-wijzer voor ontwikkeld, waarmee we reizigers stimuleren op een slimme manier te reizen. Die is erg goed ontvangen.”

Verbinding

In de toekomst moet ontmoeten en verbinden nog meer mogelijk worden op het Utrecht Science Park. Er komen bijvoorbeeld steeds meer studenten en medewerkers wonen. Daar horen voorzieningen bij, zoals een grotere supermarkt. Ook wil het Utrecht Science Park meer verbinding gaan zoeken met andere nieuwe partners, zoals het Science Park van De Bilt, sportcomplexen in de omgeving en op langere termijn gemeenten in de buurt, zoals Bunnik en Amersfoort."De burgemeester heeft onlangs nog gezegd dat we als regio meer een Health Heart moeten worden. En dat is ook de kracht van Utrecht: al die gezondheidsbedrijven en onderzoeksinstellingen die hier bij elkaar zitten. Als je dat in de hele regio tot een krachtig concept kan maken, kan het Utrecht Science Park daarvan het bruisende hart worden, midden in Nederland. Daarom is het belangrijk dat we hier een levendige kern ontwikkelen, die op grote delen van de dag een aangename omgeving vormt. Dat trekt dan ook weer nieuwe partners aan. Zo komen op korte termijn het RIVM en de internationale school naar het Utrecht Science Park. We zijn echt het science heart van de regio Utrecht en willen in verbinding staan met onze omgeving. 

"De burgemeester heeft onlangs nog gezegd dat we als regio meer een Health Heart moeten worden. En dat is ook de kracht van Utrecht: al die gezondheidsbedrijven en onderzoeksinstellingen die hier bij elkaar zitten. Als je dat in de hele regio tot een krachtig concept kan maken, kan het Utrecht Science Park daarvan het bruisende hart worden, midden in Nederland. Daarom is het belangrijk dat we hier een levendige kern ontwikkelen, die op grote delen van de dag een aangename omgeving vormt. Dat trekt dan ook weer nieuwe partners aan. Zo komen op korte termijn het RIVM en de internationale school naar het Utrecht Science Park. We zijn echt het science heart van de regio Utrecht en willen in verbinding staan met onze omgeving."

Tineke Zweed

lid College van Bestuur, Hogeschool Utrecht

Werken aan duurzame bereikbaarheid

Weten welke duurzame oplossing past bij jouw organisatie? Bekijk een van onze oplossingen of neem direct contact op.

Vrouw die een boek aan het lezen is in de trein.
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie