Resultaat verkeersonderzoek Westelijke Stadsboulevard

Publicatie
5 november 2021
Laatst geupdate
18 januari 2024

Goedopweg heeft van donderdag 1 april tot en met woensdag 28 april een verkeersonderzoek uitgevoerd op en rondom de Westelijke Stadsboulevard (WSB) en de Noordelijke Randweg Utrecht. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend, en gebruiken we om tijdens en na de herinrichting van de WSB passende maatregelen te kunnen nemen.

Aanleiding voor het onderzoek

Om de groeiende stad Utrecht gezond en bereikbaar te houden is het nodig om voorrang te geven aan schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen zoals lopen, fietsen, deelvervoer en openbaar vervoer. Straten waar nu veel asfalt ligt gaan we veranderen in straten waar het fijn is om te wandelen en fietsen. Doorgaand verkeer rijdt na de herinrichting zoveel mogelijk buitenom. Zo houden we de lucht schoner en de straten rustiger en veiliger. De wegen tussen het 24 oktoberplein en Marnixbrug vormen de Westelijke Stadsboulevard. Dit traject passen we in 2022 aan.

Voor, tijdens én na de geplande werkzaamheden aan de Westelijke Stadsboulevard is het nodig dat er minder autoverkeer rijdt. Hierdoor wordt verkeershinder voorkomen. Goedopweg heeft in april 2021 onderzoek gedaan naar de verkeersstromen. Hierbij is onder andere gekeken welke herkomst en bestemming het verkeer op de Westelijke Stadboulevard heeft en welke routes automobilisten rijden. De onderzoeksresultaten gebruiken we voor maatregelen om de verkeersdrukte te verminderen en om te achterhalen welke passende acties er dienen te komen om duurzame mobiliteit te bevorderen. Met als doel dat bewoners en bezoekers vaker de auto laten staan en voor wandelen, fietsen of het openbaar vervoer kiezen.

Dit onderzoek heeft onder andere inzicht gegeven in de routes die automobilisten rijden, de drukte op de weg, welk aandeel bestelbus is en of de automobilist een herkomst of bestemming heeft in een woon- of werkgebied. De resultaten worden hieronder verder beschreven. Opvallend is dat de helft van autoverkeer wat over de Westelijke Stadsboulevard rijdt te koppelen is aan woonwijken binnen en rond de Westelijke Stadsboulevard.

Resultaten van het verkeersonderzoek

Onderstaande grafiek laat het totaal aantal auto’s op een werkdag of weekenddag zien op de Westelijke Stadsboulevard (die rijden van zuid naar noord en andersom). Ook wordt de verdeling naar ochtend- en avondspits duidelijk. Het valt op dat er op een weekenddag relatief veel auto’s rijden, dit ligt nauwelijks lager dan een doordeweekse dag. De Cartesiusweg is het drukste gedeelte van de Westelijke Stadsboulevard, gevolgd door de Marnixbrug. De Beneluxlaan is relatief rustig. Dit beeld wijkt af qua aantallen met het beeld uit het projectmodel WSB (2015), maar de verdeling qua drukte over de wegen komt wel overeen.

Het verkeersonderzoek geeft aan welk autoverkeer over de Westelijke Stadsboulevard rijdt. Hieronder staan de belangrijkste resultaten (zie ook de afbeelding):

  • 18 procent van de automobilisten is lokaal verkeer dat minder dan 7.5 km rijdt. Van dit verkeer weten we dat begin- en eindpunt van de rit direct rond de Westelijke Stadsboulevard ligt. Dit is bijvoorbeeld een autorit van Overvecht naar Oog in Al. Het gaat hier om auto’s die een afstand tot ongeveer 7.5 kilometer afleggen.
  • 55 procent van de automobilisten is regionaal verkeer dat minder dan 15 km rijdt. Van dit verkeer weten we dat het begin- en eindpunt van de rit in de gemeente Utrecht is of daar dichtbij ligt.
    • Daarvan komt de helft van het verkeer vanaf het gebied rond de Westelijke Stadsboulevard of heeft daar een bestemming. Dus bijvoorbeeld een rit van Nieuwegein naar de Cartesiusweg.
    • De andere helft heeft geen herkomst en geen bestemming dicht aan de Westelijke Stadsboulevard. Zij rijden wel over (een stuk van) de Westelijke Stadsboulevard, dus bijvoorbeeld van Leidsche Rijn naar Utrecht centrum.
  • 23 procent van de automobilisten is regionaal verkeer dat meer dan 15km rijdt.Zij hebben een begin- of eindpunt aan de Westelijke Stadsboulevard, maar het andere uiteinde van de rit is verder weg. Bijvoorbeeld: van Oog in Al naar Amsterdam, of van Rotterdam naar de Cartesiusweg.
  • 4 procent van de automobilisten is doorgaand verkeer. Zij hebben begin- en eindpunt van de rit op grotere afstand (meer dan 15 km). Dit is bijvoorbeeld verkeer wat van de A2 via de Westelijke Stadsboulevard naar de A27 rijdt.

Daarnaast is er gekeken naar het aandeel bestelbusjes dat over de Westelijke Stadsboulevard rijdt. Dit percentage is 13 procent van het totale verkeer. Goedopweg is in gesprek met aannemers om verzamelpunten voor het parkeren van bedrijfsbusjes aan de rand van de stand te organiseren. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te zorgen voor minder pakketbezorging aan huis.

Wat gebeurt er met de resultaten van het verkeersonderzoek?

Het doel is om 10% van het autoverkeer te verminderen. Het verkeersonderzoek van april 2021 laat zien dat een behoorlijk groot aandeel van het verkeer over afstanden rijdt van minder dan 15 km, en daarvan ook nog een flink aandeel minder dan 7.5 km. Het verkeersonderzoek laat daarnaast in detail zien van waar naar waar deze korte autoritten worden gemaakt.

Goedopweg en de gemeente Utrecht ontwikkelen verschillende acties om mensen die met de auto een rit korter dan 7.5 km maken ertoe te verleiden (soms) een andere keuze van vervoermiddel te maken. Wanneer (een deel van) deze automobilisten voor zo’n korte rit af en toe bijvoorbeeld de fiets in plaats van de auto nemen, verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Westelijke Stadsboulevard en de woonwijken eromheen.

Hoe gaan we verder?

Op basis van de resultaten van dit verkeersonderzoek, Zoekt Goedopweg uit wat de mogelijke manieren zijn om het autoverkeer op de Westelijke Stadsboulevard te verminderen. Goedopweg heeft op dit moment gesprekken met verschillende bedrijven, (maatschappelijke) instanties en organisaties om te kijken welke concrete acties we hiervoor gaan inzetten.

De impact van COVID-19 op het verkeersonderzoek

Het verkeersonderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de pandemie. In het onderzoek was goed zichtbaar dat het verkeer in april 2021 15-20% lager lag dan in april 2019 (voor de pandemie). We weten dat we een aantal doelgroepen in het onderzoek hebben gemist: uitgaande forenzen die thuiswerkten, bezoekers van de woonboulevard, bezoekers van evenementenlocaties zoals de Werkspoorkathedraal. Ook zal er relatief weinig sluipverkeer op de Westelijke Stadsboulevard geweest zijn, omdat er in de onderzoeksperiode geen files stonden op de A2.

We wisten tijdens de voorbereidingen voor het verkeersonderzoek dat we het onderzoek moesten doen in een afwijkende periode. Begin 2021 was er nog geen zicht op het einde van de pandemie, maar was er wel grote behoefte om de verkeersstromen goed in beeld te brengen. De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard staat immers in 2022 gepland. De informatie uit het onderzoek is nodig om de juiste acties te nemen om mensen te kunnen verleiden om wat vaker de auto te laten staan. We wisten ook dat een belangrijk deel van het verkeer tijdens de pandemie niet afwijkend was van ‘normaal’. Vandaar dat het onderzoek in april 2021 toch is uitgevoerd; de benodigde informatie over de samenstelling van het verkeer, met de kennis van het verkeer dat tijdelijk ontbrak, is wel goed in beeld gebracht.

Vrouw die in de trein op haar laptop werkt
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie