Bijeenkomst van het Regionaal Mobiliteitsprogramma: samenwerken aan een duurzame toekomst

Publicatie
31 mei 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

Stel je eens voor: gemeenten, bedrijvenparken en werkgevers werken samen aan duurzame mobiliteit. Zodat ambities van het klimaatakkoord werkelijkheid worden, bereikbaarheid verduurzaamt en CO2-uitstoot vermindert. Een samenwerking waar kansrijke ideeën en concrete acties samenkomen. Dit is precies wat er gebeurt met de gebiedsaanpak van Goedopweg. Tijdens de interactieve bijeenkomst van het Regionaal Mobiliteitsprogramma over werkgebonden personenmobiliteit kwamen vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten samen om te leren over deze aanpak en inzichten te delen.

Regionaal Mobiliteitsprogramma

Nienke Boneschansker trapte de bijeenkomst af door te vertellen over het Regionaal Mobiliteitsprogramma. Ze besprak de ambities uit het klimaatakkoord voor CO2-reductie in mobiliteit en hoe we daar als overheden in de provincie Utrecht samen werk van maken.

Daarna pakte Tobias van den Briel van Goedopweg het stokje over en sprak over de gebiedsaanpak. Deze aanpak draait om een samenwerking tussen de gemeente, bedrijvenvereniging, bedrijven en Goedopweg.  

Een van de doelen is het verminderen en spreiden van het aantal vervoersbewegingen. Er zijn echter verschillende drempels die gemeenten tegenkomen, zoals een gebrek aan capaciteit. Ditzelfde geldt voor werkgevers. Daarom is het belangrijk dat nieuwe initiatieven worden ontwikkeld waar kleine en grote werkgevers bij kunnen aansluiten. Samen kunnen we een grote impact maken.

Werkwijze gebiedsaanpak

Tobias lichtte de werkwijze van de gebiedsaanpak toe, inclusief de rolverdeling en de voordelen die dit oplevert. Gemeente Houten, Bedrijvenkring Leusden en werkgever De Rooy Transport en Logistiek vertelden wat deelname aan dit project hen oplevert.   

Het begon allemaal met de behoefte van BKL Leusden om concrete voorbeelden te vinden voor de energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid. We wilden weten wat dan precies? Het project heeft geholpen bij het vormen van ideeën en deze samen met de bedrijven verder te brengen.

Tim de Bondt van Bedrijvenkring Leusden

Nieuwe inzichten

Het project heeft inzicht geboden in wat duurzame mobiliteit precies inhoudt, welke oplossingen er zijn en wat het effect hiervan is. De samenwerking met de gemeente bleek waardevol, aangezien zij invloed hebben op de infrastructuur. Het starten van dit traject heeft veel bewustzijn gecreëerd en zet aan tot nadenken. “Ook voor kleinere gemeenten die het te druk hebben, biedt dit interessante mogelijkheden om aan te sluiten”, aldus Tim de Bondt.

Peter de Rooy van De Rooy Logistiek en Transport deelde zijn ervaringen over de samenwerking met Goedopweg. En hoe duurzaamheid in het DNA zit van zijn organisatie. Door minder kilometers te maken, fossiele brandstoffen te verminderen en kosten te besparen, hebben ze al grote stappen gezet. Maar ze wilden meer.  

De mobiliteitsscan bleek een fantastische tool om inzicht te krijgen in het reisgedrag van medewerkers en wat er mogelijk is.

Peter de Rooy - Directeur De Rooy Transport & Logistiek

Ze zijn aan de slag gegaan met een fietsplan, waarbij we al aardig wat medewerkers op de fiets hebben gekregen. Het is echter belangrijk om hier continu aandacht aan te blijven besteden.

“Na de eerste scan hebben ze nu een tweede meting gehad, wat erg leerzaam was. We zien wat er veranderd is en waar de nieuwe uitdagingen liggen. De mobiliteitsscan blijkt ook handig met de nieuwe CO2 regeling die eraan komt.”

Lessen vanuit de Gemeente Houten

Christien Rodenburg deelde haar ervaringen en lessen vanuit gemeente Houten. Het enthousiasme over de samenwerking gaven een extra impuls om door te gaan met nieuwe acties. “Het is een lange adem, maar het is belangrijk om te laten zien dat je er bent en actief bezig bent met duurzame mobiliteit.” Zo ligt de focus de komende tijd op fietsstimulering.

Regioscan

Tobias gaf een demonstratie van de regioscan, die kansen op het gebied van infrastructuur en voorzieningen met een druk op de knop identificeert. Het biedt inzicht in welke routes worden gebruikt en waar alternatieven liggen. Handig tijdens bijvoorbeeld werkzaamheden of verbindingen tussen gebieden. “Het is een waardevol instrument om beslissingen te onderbouwen”, aldus een van de deelnemers.

Portretfoto Tobias van den Briel
Samen kunnen we de weg inslaan naar een groenere en duurzamere toekomst!

Wil jij ook deelnemen aan de gebiedsaanpak en je gemeente of gebied vooruit helpen op het gebied van duurzame mobiliteit?

Maak een afspraak met een van onze mobiliteitscoaches