Samenwerking tussen RAVU en Goedopweg heel natuurlijk

Publicatie
2 februari 2023
Laatst geupdate
18 januari 2024

'Wij komen er aan! Graag alle lichten op groen'

Goedopweg werkt dagelijks samen met diverse maatschappelijke partners om zo de drukke regio Utrecht beter bereikbaar én beter leefbaar te maken. Met vernieuwende en praktische oplossingen verduurzamen we verkeer en mobiliteit en dragen zo bij aan een gezonde toekomst. Het plaatsen van zoveel mogelijk slimme verkeerslichten in de regio is een van de oplossingen waar Goedopweg aan werkt. Zo komen bijvoorbeeld door de ‘groene golf’ ambulances nog sneller ter plaatse. 

We gaan hierover in gesprek met Adrie Duizendstra, Facilitair Manager bij de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Provincie Utrecht) en eindverantwoordelijk op gebied van huisvesting logistiek en inkoop wagenparkbeheer en ICT. Want hoe werkt dat precies zo’n slim verkeerslicht? En waar vinden Goedopweg en de RAVU hierin elkaar?

Hoe lang werk je inmiddels bij de RAVU?

Adrie: ‘Sinds 1 augustus werk ik alweer 25 jaar bij de RAVU in dezelfde functie. Maar als het gaat om toegang tot hulpverleningssituaties is mijn werk anders geworden omdat er een behoorlijke ontwikkeling in techniek heeft plaats gevonden. Waar ik eerder druk was met sleuteltjes, en pasjes voor hekken wordt nu gelukkig heel veel elektronisch opgelost. Ja er is zeker veel veranderd maar saai is het nog nooit geweest kan ik je vertellen. Het bovenliggende doel is trouwens onveranderd gebleven: De juiste zorg bij de juiste zorgvrager door de juiste professional op de juiste tijd met de juiste middelen. Alleen het oude concept: We gaan met spoed van A naar B en “zie maar hoe je er zo snel mogelijk komt” is gelukkig echt anders doordat we tegenwoordig meer toegangs- tools hebben om mee te werken.’ 

Naast je baan bij de RAVU ben je ook voorzitter van de Kennisgroep Facilitaire Managers bij de bestuurlijke koepelorganisatie Ambulance Zorg Nederland en bestuurslid van de Stichting SOS Toegang. Hierin werk je o.a. samen met het ministerie van I &W om zo Talking traffic landelijk op de kaart krijgen.

Hoe bevalt de combinatie van deze rollen?

Adrie ‘Het heeft vele voordelen om meerdere rollen c/q functies te combineren. Je brengt kennis maar haalt ook de nieuwste informatie op. De laatste jaren zie ik daarin een mooie ontwikkeling. We krijgen telkens meer support vanuit het ministerie waardoor telkens meer gemeenten en wegbeheerders bijdragen aan Talking Traffic en SOS-toegang. Denk hierbij aan het ontsluiten van wegzinkpaaltjes en gepatenteerde obstakels (hekken/slagbomen) zodat ook die geen belemmering meer vormen als we zo snel mogelijk van A naar B moeten komen met onze ambulances. Door zoveel mogelijk pasjes en toegangssleutels te vervangen door elektrische op afstand te besturen devices gaat alles zo automatisch mee in de groen licht flow.’

Hoe kan je de samenwerking met Goedopweg omschrijven?

Adrie: ‘Vanuit de RAVU ben ik, samen met onze informatiemanager, gekoppeld aan Goedopweg en onze samenwerking hierin is heel natuurlijk. De adviseurs bij Goedopweg zoals Arjan Bezemer hebben veel verstand van zaken als het gaat om IVRI’s waardoor het een mooie wisselwerking is. Samen hebben we goed inzicht welke IVRI’s op welke routes zitten met welke vertragingstijden. Arjan heeft toegang tot de dashboards en de inzichten deelt hij weer met ons. Ik hoor vanuit mijn verschillende rollen weer veel over de ontwikkeling in de regio en ik ken de systemen. Samen met onze informatiemanager hebben we zo een Heatmap ontwikkeld waarop zichtbaar is welke routes door onze eenheden het meest gereden worden en welke (i)VRI’s en obstakels we dan tegenkomen op weg naar de zorgvrager.

Tot slot, is er nog iets wat je in de toekomst graag nog opgelost wil zien waardoor we nog beter bereikbaar zijn in onze regio?

Adrie: ‘Ik heb wel een wens voor de toekomst: dat alle wegbeheerders en organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij afsluitingen, denk hierbij aan particulieren/objecteigenaren, campings, recreatieterreinen etc. en aansluiten op Talking Traffic en SOS-toegang. Zo kunnen hulpverleningsdiensten te allen tijde, op een voor de doelgroepen herkenbare en herleidbare wijze, tijdig toegang hebben, ten einde op tijd bij de (acute) zorgvrager te zijn en de juiste behandeling te starten.

Over IVRI’s

Deze nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) weten welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Dat maakt het mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënter op elkaar af te stemmen. Ook kunnen iVRI’s ‘voorrang’ geven en bepaalde verkeersstromen prioriteit geven boven andere, bijvoorbeeld groepen fietsers, een hulpdienst of openbaar vervoer. Het verkeerslicht kan er ook automatisch voor zorgen dat een vrachtwagens in één keer door groen kan. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot, maar ook geld. In regio Midden Nederland zijn inmiddels # iVRI’s operationeel.

Vrouw die in de trein dromerig voor zich uit zit te staren
nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?

  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Ontvang kennis, inzicht en inspiratie