Strategie Fietsstimulering 2024-2029: stap dichter bij ambitie om dé fietsregio van Europa te worden

Publicatie
12 juni 2024
Laatst geupdate
23 juli 2024

In 2023 heeft Goedopweg samen met de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, Shiftgedrag en Arcadis intensief samengewerkt aan de 'Strategie Fietsstimulering 2024-2029'. Deze gezamenlijke inspanning brengt ons dichter bij onze doelen: een beter bereikbare, groenere, gezondere en inclusievere regio. Hiermee zijn we een stap dichter bij de ambitie van de provincie om dé fietsregio van Europa te worden.

Je ziet een man en vrouw naast elkaar fietsen. Ze fietsen onder station Amersfoort Vathorst door.

De strategie richt zich op zes pijlers:

Bereikbaarheid: door verbeteringen in de infrastructuur, integratie met het OV en hubs en het stimuleren van het gebruik van de fiets voor korte afstanden, wordt het aantal autoritten verminderd.

Energie en klimaat: De fiets als klimaatneutraal alternatief voor de auto zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Gezondheid: De samenwerking met gezondheidsorganisaties wordt versterkt. Met fietsprogramma’s voor scholen, fietsclinics – workshops, wordt er gewerkt aan de vitaliteit van burgers door meer te bewegen. Ook verbetert hierdoor deluchtkwaliteit en kan fietsen bijdragen aan ontspanning.

Inclusiviteit: De fiets biedt een laagdrempelige en betaalbare vervoersoptie voor iedereen, wat helpt om vervoersongelijkheid tegen te gaan.

Veiligheid: Verbeterde verkeersveiligheid door de lagere snelheid en massa van fietsen vergeleken met gemotoriseerd verkeer leidt naar verwachting tot minder verkeersongevallen en veiligere schoolomgevingen.

Wonen en werken: Het aantal inwoners en bedrijven neemt toe, met ruimtegebrek als gevolg. De fiets neemt beperkt ruimte in en draagt dus bij aan het borgen van de bereikbaarheid.

Vanuit Goedopweg wordt deze strategie vertaald naar concrete acties, gericht op bewoners en forenzen. Met gerichte campagnes en interventies als de ‘Ik fiets’ app en e-bike probeerpool, willen we het fietsgebruik verder stimuleren.

Lees de hele strategie

We kijken ernaar uit om de komende jaren gezamenlijk deze strategie uit te voeren en onze ambitieuze doelen te realiseren. Lees de gehele strategie hier: