Samen werken aan bereikbaar onderwijs

Ruim 185.000 leerlingen, studenten en medewerkers reizen tijdens de ochtendspits en de steeds langer wordende middag- en avondspits dagelijks van en naar een van de vele Utrechtse scholen en onderwijsinstellingen, zoals universiteit, hogeschool, vakopleidingen en regionale opleidingscentra. Dit zorgt al jaren voor grote drukte op de wegen en in het openbaar vervoer, met name in de ochtendspits wanneer starttijden van werk en lessen samenvallen. Om samen met onderwijsinstellingen en vervoerders de drukte tijdens de dagelijkse reispiek beter te kunnen spreiden, ontwikkelde Goedopweg de Onderwijsaanpak.

Speciaal voor het onderwijs

Primair onderwijs

Lespaketten en trainingen speciaal voor scholen

Voortgezet onderwijs

Alle leerlingen krijgen weer op school les

Mbo

Alle lessen zijn weer op school

Hbo

Alle scholen zijn weer volledig open

Wetenschappelijk onderwijs

De collegezalen zijn weer gevuld met studenten