Amersfoort

Met een grote woningbouwopgave, en tegelijkertijd een groei in het aantal werkplekken is het essentieel om de vele bedrijventerreinen die Amersfoort rijk is duurzaam bereikbaar te houden. Daarom werken Goedopweg en de gemeente Amersfoort samen om werkgevers te helpen met het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden om in gebieden samenwerkingen op te starten en collectief maatregelen te treffen die de stad duurzamer, leefbaarder en vitaler maken.

Contact

Werkgevers individueel ondersteunen

We ondersteunen werkgevers in de hele gemeente met 1-op-1 mobiliteitsadvies en mogelijke maatregelen om het woon-werk en zakelijk reizen verder te verduurzamen. Hieronder wordt een aantal oplossingen besproken waar wij werkgevers in de gemeente Amersfoort direct kosteloos mee kunnen helpen.

Op weg naar minder CO2-uitstoot bij zakelijk- en woon-werkverkeer.

De CO2-uitstoot van zakelijke kilometers én woon-werkverkeer zorgt voor bijna de helft van de totale uitstoot van personenauto’s. Reden genoeg om samen te kijken hoe we die uitstoot kunnen verminderen. Dat is goed voor ons allemaal en helpt jou als organisatie om duurzame ambities waar te maken.

Registratie van de reisbewegingen is de eerste stap. Want pas als je weet hoeveel CO2 jouw medewerkers bij hun reizen produceren, weet je of en hoe je de uitstoot kan verminderen.

Daarom dienen alle organisaties met 100 of meer medewerkers vanaf 1 januari 2024 die reisbewegingen te registeren. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Die registratie is verplicht. Dat hebben werkgevers samen met de overheid besloten. Vanuit het idee dat de cijfers een mooie stok achter de deur zijn om met CO2-uitstoot aan de slag te gaan.

Om op tijd klaar te zijn voor deze registratieverplichting hebben we een stappenplan opgesteld. Na het lezen van dit stappenplan weet je wat de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) inhoudt, waarom we dit doen én hoe je er stap voor stap voor zorgt dat je ‘registratieklaar’ bent ‘voor het einde van het jaar’.

Mobiliteitsscan

Hoe staat jouw organisatie ervoor als het gaat om duurzame mobiliteit? Waar liggen de kansen en wat levert het op als je dingen verandert? Met de gratis mobiliteitsscan van Goedopweg wordt dit in één oogopslag duidelijk.

Met onze slimme scan breng je alle reisbewegingen van je medewerkers in kaart. Daarna draai je aan verschillende knoppen en zie je direct het effect van nieuw reisgedrag. Zo maak jij de beste keuzes. Voor hoeveel mensen wordt het ov aantrekkelijk? Hoeveel CO2 besparen we als medewerkers die binnen 10 km wonen gaan fietsen? Wat winnen we aan vitaliteit? Kunnen we het aantal leaseauto’s verminderen? Wat besparen we als iedereen één extra dag zou thuiswerken? Alles in één overzichtelijk online dashboard.

Vraag de scan hieronder aan, of maak eerst een afspraak met één van onze mobiliteitscoaches.

Gebiedsgericht samenwerken

We onderzoeken of we gebiedsgericht bedrijvenverenigingen, ondernemerskringen en kantorenparken kunnen ondersteunen. Samen kijken welke kansen en knelpunten we gezamenlijk beter op kunnen lossen dan elk individueel.

Gebiedsregisseur Amersfoort