Leusden

Samen met de Bedrijvenkring Leusden (BKL) en de gemeente Leusden willen we het vervoer naar de bedrijventerreinen in Leusden te verduurzamen. Het doel is om bedrijven een goed vestigingsklimaat te bieden en een duurzaam en groene leefomgeving voor bewoner te creëren.

Contact

Kaart met aanduiding van de gemeente Leusden

Compacte gebiedsaanpak

Goedopweg werkt veel samen met lokale partners zoals gemeenten en ondernemersverenigingen. Deze samenwerkingen noemen we ‘compacte gebiedsaanpakken’. Met deze aanpak maken we gebruik van elkaar unieke inzichten en sterktes.

De compacte gebiedsaanpak bestaat uit twee fases. In de eerste fase verzamelen we data en analyseren deze. In de tweede fase starten we probeeracties die op basis van de inzichten het best passen bij de medewerkers in Leusden.

Ontwikkelingen

In Leusden hebben 29 bedrijven zich aangemeld met in totaal 3.400 medewerkers. Het grootste deel van deze bedrijven heeft al een mobiliteitsscan laten uitvoeren en/of wordt individueel ondersteund om de eigen mobiliteit te verduurzamen. De analyse voor het gebied vindt op dit moment plaats en we verwachten dit jaar nog met probeeracties te starten..

Samenwerking

Goedopweg werkt samen met de gemeente Leusden en de Bedrijvenkring Leusden (BKL).

Gebiedsregisseur Leusden