Samenwerken aan een duurzaam bereikbaar Stationsgebied

Wonen, werken, reizen en recreëren: het Stationsgebied Utrecht is het toneel van miljoenen reisbewegingen. Veilige en duurzame mobiliteit staat op nummer 1 als ambitie voor de gebiedsaanpak. Betrokken partijen zien een veilige herstart na corona als kans om nieuw mobiliteitsgedrag te verduurzamen en bestendigen. Minder mobiliteit door meer thuiswerken en spreiding van mobiliteit. Dit kunnen we bereiken door te reizen op andere tijdstippen en met andere vervoermiddelen, zoals de fiets en schoon deelvervoer. Innovatieve oplossingen krijgen hierbij ruim baan.

Kaart van de verschillende gebieden in de stad Utrecht

Stationsgebied Utrecht CS

Het Stationsgebied in Utrecht is een bruisend gebied in hartje Utrecht. Er is de afgelopen decennia al veel ontwikkeld en ook de komende jaren komen er nog woningen en kantoren bij.

Het gebied is hét belangrijkste knooppunt van ons land en met de verwachte groei van zowel het aantal inwoners als werkenden in het Stationsgebied, maar ook de stad Utrecht is de verwachting dat de capaciteit van Utrecht CS in de toekomst onvoldoende is indien er niks veranderd in het gebruik en reisgedrag van de reizigers die dagelijks gebruik maken van het gebied.

Facts & Figures

 • Resultaten56%

  CO2-besparing


 • ResultatenBijdrage klimaatakkoord

  Werkgevers met 100 medewerkers of meer


 • Resultaten+/- 24.000

  Aantal betrokken medewerkers

Doelen en ambities

Ambities met betrekking tot het reisgedrag van de medewerkers in het Stationsgebied zijn ambities gericht op het duurzaam bereikbaar houden van het Stationsgebied, ook in het licht van de verwachte toekomstige groei als het gaat om het aantal reizigers dat van/via/naar het Stationsgebied zal reizen.

Het zijn ambities op zich; tegelijk hangen ze sterk met elkaar samen. Zo zetten we in op 2.500 meer medewerkers die op de fiets naar het werk komen en willen we dat ook het OV de voorkeur krijgt boven auto. Het flexibel werken in plaats en tijd zoals tijdens de Covid-pandemie in grote getalen werd gedaan, ook op langere termijn vasthouden.

OV boven auto in het mobiliteitsbeleid van de aangesloten werkgevers

 • Werkgevers stimuleren OV-gebruik boven auto vanuit hun mobiliteitsbeleid;
 • dit geldt in ieder geval voor reizen tot 20% extra reistijd.

2.500 extra medewerkers op de fiets

 • Dit zijn er 2.500 extra ten opzicht van het niveau van 2019;
 • dit betekent ongeveer 1.800/2.000 auto’s minder.

Medewerkers werken gemiddeld <60% van de tijd op kantoor in het Stationsgebied

 • De <60% gaat over het gebied als geheel;
 • dit betekent dat medewerkers van de aangesloten werkgevers in het Stationsgebied gemiddeld <60% op kantoor in het Stationsgebied werken;
 • medewerkers die minder op kantoor werken kunnen hiermee compenseren voor de medewerkers die dat niet (kunnen) doen;
 • dit percentage is afgeleid van het 2 dagen thuis/zonder reistijd werken in de situatie dat iemand 5 dagen per week werkt;
 • voor de mensen die parttime werken geldt dit naar rato (zie voor meer detail het Laadvermogenonderzoek van Movares en de korte toelichting hieronder);
 • het gaat hierbij wel om het een (of meerdere) dag(en) ‘niet’ in het gebied komen werken en niet zozeer ‘korter per dag’.

Deze eerste 3 ambities vragen om aanvullende maatregelen als het gaat om spreiden over dagen en tijden om ook daadwerkelijk een ontlastend effect te hebben. Op het moment dat het flexibel werken inhoudt dat iedereen op maandag, dinsdag en/of donderdag naar kantoor komt betekent dit alsnog dat er die dagen hyperspitsen kunnen ontstaan.

2.600 medewerkers extra op rustige dagen/momenten

 • Dit zijn er 2.600 extra ten opzichte van het niveau van 2019;
 • dit betekent dat de medewerkers op rustige dagen en/of buiten de spitsuren reizen;
 • dit om te voorkomen dat er als nog hyperspitsen ontstaan op de meer traditionele kantoordagen (maandag, dinsdag en donderdag);
 • dit vraagt om het vertrekken van (regelmatig) inzicht in de ontwikkeling van de drukte in het gebied, in de treinen en de toegangswegen (o.a. met behulp van tools als de drukte monitor Stationsgebied, TreinWijzer, Google Maps data als het gaat om drukte op de weg/fietspaden in en om het gebied, data RWS over drukte op hoofdwegennet etc.) om te weten wat de rustige momenten zijn en wanneer er (in het ideale scenario) een goede verdeling is.

Samenwerking

Goedopweg werkt in dit gebied samen met:

 • Green Business Club Utrecht Centraal
 • Gemeente Utrecht (als verantwoordelijke voor mobiliteitssysteem)
 • NS (als vervoerder)
 • ProRail (als partner van NS)
 • Provincie Utrecht (als concessiehouder)

Gebiedsregiseur Utrecht Stationsgebied

of