Samenwerken aan een duurzaam bereikbaar Stationsgebied

Wonen, werken, reizen en recreëren: het Stationsgebied Utrecht is het toneel van miljoenen reisbewegingen. Om het gebied in de toekomst bereikbaar te houden, werken organisaties en overheden samen aan duurzame mobiliteit. Goedopweg ondersteunt deze samenwerking, faciliteert onderlinge kennisdeling en denkt mee in het bepalen en behalen van gezamenlijke doelstellingen voor het Stationsgebied. Hier lees je welke initiatieven er al zijn en hoe je kunt aansluiten.

Stationsgebied Utrecht CS

Het Stationsgebied in Utrecht is hét belangrijkste knooppunt van ons land. Hier is de afgelopen decennia veel ontwikkeld. Ook de komende jaren komen er nog woningen en kantoren bij.

capaciteit Utrecht CS onder druk

Steeds meer reizigers

Met deze ontwikkelingen groeit ook het aantal inwoners van Utrecht, evenals het aantal werkenden in het Stationsgebied. Als er niets verandert in het reisgedrag van de dagelijkse gebruikers, komt de capaciteit van Utrecht CS in de toekomst onder druk te staan. Organisaties uit het gebied werken samen met hun buren aan duurzame oplossingen om de hyperspits tegen te gaan. Door gezamenlijke initiatieven én door binnen de eigen organisatie maatregelen door te voeren.

Green Business Club Utrecht Centraal

Doelen en ambities

De negen grootste werkgevers werken sinds 2020 samen aan de gebiedstafel Stationsgebied. Ze zijn verenigd in het initiatief North Star en hebben hoge ambities: om de gezamenlijke CO2-uitstoot in 2025 te halveren ten opzichte van 2019. Dat doen ze onder andere door in hun organisatie fietsgebruik te stimuleren en autokilometers te verminderen.  

Aangesloten werkgevers zijn: 

In 2025 wil North Star het volgende hebben bereikt: 

 • Alle aangesloten werkgevers hebben OV boven de auto staan in hun mobiliteitsbeleid;
 • 2500 extra medewerkers komen op de fiets naar werk, waardoor het aantal autorijders afneemt;
 • Door flexibel werken te stimuleren werken medewerkers gemiddeld minder dan 60% van de tijd op kantoor in het Stationsgebied;
 • Door spreiden en mijden te stimuleren reizen 2600 extra medewerkers buiten de spitsuren en/of op rustige dagen (woensdag en vrijdag). 

In 2023 vond het eerste meetmoment plaats waarbij tussentijdse voortgang werd geëvalueerd.

Partners

Green Business Club Utrecht Centraal houdt zich bezig met duurzaamheid in bredere zin. Mobiliteit is hier een belangrijk onderdeel van. Sluit je aan bij de beweging en meld je aan.

Gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het mobiliteitssysteem in ons gebied. Zo zorgt de gemeente voor . Als organisatie kun je bij de gemeente terecht voor subsidies of infrastructurele wijzigingen in de omgeving.

NS  is als vervoerder een belangrijke partner. Zij 

ProRail is betrokken als partner van NS en houdt zich bezig met

Provincie Utrecht is betrokken als concessiehouder en zorgt voor . 

Facts & Figures

 • Resultaten56%

  CO2-besparing


 • ResultatenBijdrage klimaatakkoord

  Werkgevers met 100 medewerkers of meer


 • Resultaten+/- 24.000

  Aantal betrokken medewerkers