Utrecht Oost

Utrecht Science Park en Rijnsweerd is een toplocatie van grootstedelijk Utrecht. Dagelijks reizen 70.000 studenten en medewerkers naar dit gebied. Utrecht Centraal is vooralsnog het belangrijkste OV-knooppunt om deze mensen te bedienen. Voor corona stonden de wegen aan de oostkant van de regio stonden in de spits vol en er was weinig ruimte om te parkeren.

Kaart van de verschillende gebieden in de stad Utrecht

Gebied Utrecht Oost

In Utrecht Oost zijn de 4 grootste werkgevers (Universiteit, Hogeschool, UMC, a.s.r.) goed voor ongeveer 80 procent van de mobiliteit. Zij werken al vele jaren samen aan mobiliteitsoplossingen. Het aantal bedrijven dat zich vestigt op het USP, neemt voorlopig nog toe. Het gebied wil in 2030 CO2-neutraal zijn (a.s.r. zelfs in 2022).

Facts & Figures

 • Resultaten51000

  Studenten


 • Resultaten27000

  Medewerkers


 • Resultaten2030

  CO2-Neutraal

Slim samenwerken voor duurzame bereikbaarheid van Utrecht-Oost

Op 20 december 2022 is een pledge getekend om samen te zorgen voor de duurzame bereikbaarheid van hun gebied. De organisaties gaan hun medewerkers, hun studenten en hun bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. De gebiedspartners hebben afgesproken om de fiets en het openbaar vervoer nog meer te gaan stimuleren, maar ook om alle pieken in de spits af te vlakken. Dus ook die voor fiets en ov.

Duurzaam en zonder vertraging reizen naar Utrecht Oost

Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen duurzaam en zonder vertraging van en naar Utrecht Oost kan reizen. Zo houden we het gebied duurzaam bereikbaar en economisch aantrekkelijk. Dat doen we door onder meer:

 • het autogebruik, daar waar het kan, te ontmoedigen en schone deelmobiliteit en andere manieren van reizen te stimuleren;
 • het reizen met OV verder te stimuleren.
 • fietsen te stimuleren en ervoor te zorgen dat het grote aantal fietsers blijft fietsen. Hiervoor zijn doorfietsroutes nodig en moeten er genoeg geschikte fietsenstallingen zijn in het gebied. Dynamische fietscapaciteit zou de doorstroming aanzienlijk kunnen verbeteren. In de ochtend meer ruimte om naar het USP te fietsen, en in de middag de andere kant op. Organisaties zetten verder in op fiets en fietsplannen;
 • de veilige bereikbaarheid van P+R voor fietsers en voetgangers te verbeteren.
 • in de aanloop naar MaaS concepten, met name op Rijnsweerd, te kijken naar het inrichten van een slim, reserveerbaar parkeermanagementsysteem.
 • de huidige samenwerking tussen organisaties verder uit te bouwen en nog niet actieve partners te stimuleren om ook deel te nemen.

Rijnsweerd ( Noord) is vooral een kantoorlocatie. Maar hier zijn ook studentenwoningen en een nieuw hotel in ontwikkeling. Parkeren blijft hier een uitdaging. Uit verkeersonderzoeken blijkt dat de tevredenheid van bezoekers in het gebied afneemt. Zij geven aan mogelijkheden te zien in reizen per OV naar het UMC en hebben interesse in alternatieven.

Gebiedsregiseurs Utrecht Oost

of