Stadseiland Zuid

  • collectieve samenwerking tussen organisaties uit het gebied
  • ov-verbindingen, fietsinfrastructuur en deelmobiliteit
  • duurzaam vervoer stimuleren

Werken aan bereikbaarheid rondom Stadseiland Zuid is hard nodig. Daarom helpt Goedopweg organisaties met een duurzaam mobiliteitsbeleid. En we kijken naar mogelijkheden om in het gebied samenwerkingen op te starten. Om samen maatregelen te treffen waardoor Stadseiland Zuid goed bereikbaar blijft. Heb jij interesse om hieraan deel te nemen? De gebiedsregisseur helpt je graag op weg.

Contact

Woonboulevard, Westraven en zuidelijke deel Merwedekanaalzone

Stadseiland Zuid ligt in de A12-zone tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Lunetten. Stadseiland Zuid bestaat uit verschillende deelgebieden die samen de zakelijke zuidpunt van Utrecht vormen. Op Woonboulevard zitten ruim zestig woonwinkels. De dagelijkse stroom aan reizigers bestaat uit zo’n 1200 medewerkers, het winkelend publiek en het logistieke verkeer. In Westraven en het zuidelijke deel van de Merwedekanaalzone zitten voornamelijk zakelijke dienstverleners; een mix van corporates, start- en scale-ups en horeca. Zo’n achtduizend werknemers reizen hier dagelijks naar hun werk. Er zijn goede ov- en fietsvoorzieningen, met de sneltram voor de deur.

ov-verbindingen, fietsinfrastructuur en deelmobiliteit

Uitdagingen, doelen en ambities in Stadseiland Zuid

Werken aan bereikbaarheid rondom Stadseiland Zuid is hard nodig, want op verschillende plekken langs de A12-zone zijn uitbreidingen gepland. Er komen extra kantoren, logistieke centra en nieuwe woningen. Dit zorgt voor druk op het mobiliteitssysteem. Om Stadseiland Zuid bereikbaar te houden, zijn de juiste voorzieningen zijn belangrijk, zoals ov-verbindingen, fietsinfrastructuur en deelmobiliteit. Maar ook om medewerkers en bezoekers te stimuleren om te kiezen voor duurzaam vervoer.

Ik heb interesse in gebiedsgericht samenwerken

In Stadseiland Zuid werken wij samen met de volgende partners:

    • Gemeente Utrecht
    • Gemeente Nieuwegein

Kom in actie

Je werkt als organisatie individueel of gezamenlijk aan duurzame mobiliteit in het gebied. We helpen organisaties in en rondom Stadseiland Zuid graag op weg met de oplossingen hieronder. 

Slim samenwerken aan duurzame bereikbaarheid in Stadseiland Zuid

In Stadseiland Zuid zijn we bezig met het opstarten van een collectieve samenwerking tussen organisaties uit het gebied. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Mail naar de gebiedsregisseur Jooske van Bogerijen voor meer informatie.