Lage Weide & De Wetering-Haarrijn

 • samenwerken aan duurzame bereikbaarheid

De bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering-Haarrijn liggen op een druk verkeerspunt: langs de A2 aan de rand van Utrecht. Om te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft, helpt Goedopweg organisaties met een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook werken de grote organisaties samen in een kerngroep. De ambitie: een verkeersinfarct voorkomen, minder CO2-uitstoot en gezonde, vitale bedrijventerreinen. Heb jij interesse om hieraan deel te nemen? De gebiedsregisseur Nick helpt je graag op weg.

Contact

Dagelijkse verkeersstroom in Lage Weide en De Wetering-Haarrijn

In Lage Weide en De Wetering-Haarrijn komt veel bedrijvigheid samen. Dit zorgt voor een grote, dagelijkse stroom van 25.000 werknemers, bezoekers en leveranciers. Op bedrijventerrein Lage Weide zitten honderden grote en kleine bedrijven (industrie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening) en distributiecentra. De Wetering-Haarrijn is niet alleen een business park met kantoren en bedrijven, ook zitten er winkels, horeca en het Sint-Antonius ziekenhuis gevestigd. In de zomer zijn er evenementen met grote bezoekersstromen. The Wall is een locatie met veel winkels en evenementenorganisaties en hebben jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Het is belangrijk dat alle reizigers zich nu en in de toekomst snel en efficiënt kunnen bewegen naar, op en van de terreinen.

samenwerken aan gezamenlijke uitdagingen

Uitdagingen, doelen en ambities in Lage Weide en De Wetering-Haarrijn

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de bedrijventerreinen in Lage Weide en De Wetering-Haarrijn. Door de groei van het aantal woningen, de werkgelegenheid en transport in en om Utrecht staat de doorstroom onder druk. Het is zoeken naar een juiste balans: een toereikende infrastructuur, mogelijkheden voor deelmobiliteit, juiste ov-beschikbaarheid en het creëren van doorfietsroutes. Aan de andere kant vraagt dit iets van het mobiliteitsbeleid van organisaties zelf: hoe creëer je aantrekkelijke en veilige voorwaarden waarbinnen je werknemers duurzame vervoerskeuzes maken? Om een goede balans te vinden, is de samenwerking tussen organisaties, gemeenten, provincie, leveranciers en vervoerders onmisbaar.

Ik heb interesse in gebiedsgericht samenwerken

Slim samenwerken aan duurzame bereikbaarheid in Lage Weide en De Wetering-Haarrijn

Goedopweg werkt samen met parkmanagers, bedrijven en aanbieders om te zorgen voor een duurzaam bereikbaar gebied. Ook de gemeente Utrecht en de provincie zitten aan tafel. Doelen voor 2025 zijn: 

 • 4000 autoritten omzetten naar duurzame vormen van mobiliteit, zoals ov en fiets;
 • 1000 spitsbewegingen vervangen door niet reizen, of reizen buiten de spits;
 • Een veilige infrastructuur voor fietsers, zodat er geen ongevallen zijn.

Voortgang

Tussentijds meten en evalueren organisaties de voortgang van de doelen. In het eerste jaren zijn mooie stappen gezet. In de praatplaat 2024 staan de belangrijkste resultaten. 

Kom in actie

Je werkt als organisatie individueel of gezamenlijk aan duurzame mobiliteit in het gebied. Belangrijke oplossingen voor Lage Weide en De Wetering-Haarrijn vind je hieronder.

Sluit je aan bij de gebiedssamenwerking

In dit gebied zijn organisaties verenigd in de kerngroep Lage Weide en De Wetering-Haarrijn. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? 

Wat vragen we?
 • commitment om gezamenlijk impact te maken;
 • met jouw mobiliteitsbeleid bijdragen aan de doelstellingen van de kerngroep;
 • drie keer per jaar samenkomen met kerngroep organisaties.
Wat levert het op?
 • de bereikbaarheid van jouw organisatie wordt nóg meer verbeterd;
 • waardevol netwerk met buur-organisaties en je zit aan tafel met de gemeente Utrecht;
 • inzicht in de impact van ontwikkelingen rondom Lage Weide en De Wetering-Haarrijn.

Mail naar de gebiedsregisseurs Nick Ottevanger of Joep Postma voor meer informatie.

Partners in het gebied

In Lage Weide en De Wetering-Haarrijn werken wij samen met de volgende partners:

  • Provincie Utrecht
  • Gemeente Utrecht
  • Parkmanagement Lage Weide
  • Parkmanagement de Wetering-Haarrijn
  • Fietsersbond
  • Rijkswaterstaat
  • Gemeente Stichtse Vecht