Lage Weide & de Wetering-Haarrijn

 • Duurzaam en veilig bereikbaar
 • Co² neutraal
 • Uitgebreid toegankelijk mobiliteitsaanbod voor iedereen

Voor bedrijventerreinen Lage Weide - de Wetering Haarrijn is het heel belangrijk dat mensen (en goederen) zich snel en efficiënt kunnen bewegen naar het terrein toe, op het terrein en weer naar andere plaatsen toe. Daarom stellen wij als doel: een verkeersinfarct voor de bedrijventerreinen voorkomen, minder uitstoot van uitlaatgassen en gezonde, vitale bedrijventerreinen.

Kaart van de verschillende gebieden in de stad Utrecht

Beschrijving gebied

Lage Weide

Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de rand van Utrecht langs de A2. Sinds 2007 is er flink geïnvesteerd in het terrein. Hierdoor zijn de bereikbaarheid, veiligheid, functionaliteit en uitstraling enorm verbeterd. De parkmanagementorganisatie werkt samen met de bedrijven aan slimme oplossingen voor de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat om gezond en vitaal te blijven. Economisch, ecologisch en sociaal. Op Lage Weide bevinden zich honderden grote en kleine bedrijven. Zij bieden, vooral in de industrie, de bouw, de handel en de zakelijke dienstverlening, werkgelegenheid aan tienduizenden mensen. Enkele grote bedrijven zijn er gevestigd met hun hoofdkantoor en distributiecentrum.

Facts & Figures Lage Weide

 • Resultaten800

  Bedrijven


 • Resultaten18,000

  Werknemers


 • Resultaten75%

  Autogebruik

De Wetering-Haarrijn

Business Park de Wetering-Haarrijn is gelegen aan de westkant van Utrecht, ingeklemd tussen de A2 en de (deels nog in aanbouw zijnde) wijk Leidsche Rijn.

de Wetering-Haarrijn is een divers business park. Er bevinden zich kantoren en bedrijven, maar ook een ziekenhuis, winkels en diverse horecagelegenheden. Op het park bevindt zich ook een recreatieplas en -strand en in het zomerseizoen worden er met regelmaat evenementen georganiseerd die grote stromen bezoekers trekken.

Voor werkgevers op de Wetering-Haarrijn staat duurzaamheid en duurzame mobiliteit hoog in het vaandel, ten behoeve van CO2-reductie, een vermindering van de kosten voor mobiliteit voor werkgevers en werknemers, modern werkgeverschap en betere MVO-prestaties.

Facts & Figures de Wetering-Haarrijn

 • Resultaten200

  Bedrijven


 • Resultaten7.000

  Werknemers


 • Resultaten75%

  Autogebruik

Doelen en ambities

Balans in mobiliteit, wonen en leefomgeving

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de bedrijventerreinen Lage Weide & de Wetering-Haarrijn. Meer woningen, werkgelegenheid en transport in en om Utrecht betekent het in balans houden van de druk op de snelweg A2, goede ontsluiting van de bedrijventerreinen met de fiets via de Demkabrug, een andere behoefte in mobiliteit, veel nieuwe mogelijkheden qua deelmobiliteit, nieuw beleid werkgevers en een infrastructuur die past bij het nieuwe nu en in de toekomst. Dit is een kleine greep uit de mooie uitdagingen welke voor beide terreinen gelden, de mooiste uitdaging is hierin om te zorgen voor de balans. Deze balans is nodig om te zorgen dat met alle mobiliteitsvormen samen een situatie ontstaat waarin beide terreinen op een veilige manier bereikbaar blijven. Dit betekent voor veel werkgevers nadenken over welke stimulans bied ik mijn werknemers in het kader van duurzame mobiliteit (zoals fiets, OV, etc.) en hoe zorg ik dat mijn werknemers veilig op het werk komen maar ook voor overheden is het van essentieel belang om samen met werkgevers naar de ideale samenstelling te kijken van de mogelijkheden in mobiliteit. Dit valt en staat met infrastructuur, mogelijkheden bieden voor deel mobiliteit, juiste OV-beschikbaarheid en het creëren van doorfietsroutes.

A2 Alliantie

Om dit bij elkaar te brengen is Goedopweg met parkmanagers, bedrijven, overheden en aanbieders in gesprek hoe we op een structurele wijze een bijdrage kunnen bieden aan duurzame mobiliteit en de doelstelling van de A2 Alliantie. De doelstelling van de A2 Alliantie is helder en duidelijk “We gaan ervoor om in 2025 het dagelijks aantal woonwerk-autoritten te verminderen met 5.000. Dit betekent dat 5.000 van de 25.000 werknemers (20% dus) op de bedrijventerreinen de Wetering-Haarrijn en Lage Weide uit de auto stappen en kiezen voor een duurzaam alternatief. Onze ambitie: 4.000 autoritten omzetten naar duurzame vormen van mobiliteit en 1.000 autoritten omzetten naar thuiswerken of dalritten”.

Samenwerking met organisaties

 • Parkmanagement Lage Weide
 • Parkmanagement de Wetering-Haarrijn
 • Werkgevers
 • “Fietsersbond”
 • Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en Gemeente Stichtse Vecht

Gebiedsregisseur Lage Weide & de Wetering-Haarrijn

of