Bunschoten - Spakenburg

Samen met de Bedrijvenkring Bunschoten – Spakenburg (BBS) en de gemeente Bunschoten – Spakenburg willen we het vervoer naar de bedrijven in Bunschoten – Spakenburg verduurzamen. Het doel is om bedrijven een goed vestigingsklimaat te bieden en een duurzaam en groene leefomgeving voor bewoner te creëren.

Contact

Kaart met aanduiding van de gemeente Bunschoten-Spakenburg

Compacte gebiedsaanpak

Goedopweg werkt veel samen met lokale partners zoals gemeenten en ondernemersverenigingen. Deze samenwerkingen noemen we ‘compacte gebiedsaanpakken’. Met deze aanpak maken we gebruik van elkaar unieke inzichten en sterktes.

De compacte gebiedsaanpak bestaat uit twee fases. In de eerste fase verzamelen we data en analyseren deze. In de tweede fase starten we probeeracties die op basis van de inzichten het best passen bij de medewerkers in Bunschoten - Spakenburg.

Ontwikkelingen

In Bunschoten – Spakenburg hebben 28 bedrijven zich aangemeld voor het project met samen zo’n 2.500 medewerkers. Het grootste deel van deze bedrijven heeft al een mobiliteitsscan laten uitvoeren en/of wordt individueel ondersteund om de eigen mobiliteit te verduurzamen. De analyse voor het gebied vindt op dit moment plaats en we verwachten dit jaar nog met probeeracties te starten.

Samenwerking

Goedopweg werkt samen met de Gemeente Bunschoten-Spakenburg en de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg (BBS)

Gebiedsregisseur Bunschoten-Spakenburg