Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een duurzame groene leefomgeving in Houten

Goedopweg wil samen met de gemeente Houten en bedrijvenvereniging Ondernemend Houten het vervoer naar de bedrijventerreinen in Houten verduurzamen. Onze gezamenlijke missie is: ‘een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een duurzame groene leefomgeving in Houten’. Hierdoor blijft het voor Houtenaren, nieuwe inwoners en toekomstige generaties goed toeven. De gemeente Houten stimuleert verschillende vormen van schoon vervoer zoals de fiets, lopen, OV en elektrisch rijden. Ondernemend Houten wil de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen verbeteren door te zoeken naar goede oplossingen voor ‘het laatste stukje van de reis’. Ondernemend Houten probeert beweging te creëren in de lokale economie, door het lanceren van initiatieven, te inspireren en samenwerking te zoeken waar mogelijk.

Contact

Kaart met aanduiding van de gemeente Houten

Compacte gebiedsaanpak

Goedopweg werkt veel samen met lokale partners zoals gemeenten en ondernemersverenigingen. Deze samenwerkingen noemen we ‘compacte gebiedsaanpakken’. Met deze aanpak maken we gebruik van elkaar unieke inzichten en sterktes.

De compacte gebiedsaanpak bestaat uit twee fases. In de eerste fase verzamelen we data en analyseren deze. In de tweede fase starten we probeeracties die op basis van de inzichten het best passen bij de medewerkers in Houten.

Ontwikkelingen

In Houten hebben 30 bedrijven met zo’n 3.000 medewerkers een mobiliteitsscan laten uitvoeren door Goedopweg. De scan heeft inzicht geboden de verplaatsingspatronen van werknemers in Houten als geheel en de mogelijkheden voor een mobiliteitsbeleid voor bedrijven. Op basis van de data hebben we bepaald welke vervolgacties het meest passend waren. Deze hebben we voorgelegd aan werkgevers en werknemers. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd. In september starten we verschillende pilots in Houten zoals; het uitproberen van een e-bike, een gebiedschallenge en een elektrische ov-taxi tussen het bedrijventerrein en Utrecht Centraal.

Samenwerking

Goedopweg werkt samen met de Green Business Club Bunnik.

Gebiedsregisseur Houten