Stationsgebied Utrecht

Wonen, werken, reizen en recreëren: het Stationsgebied Utrecht is het toneel van miljoenen reisbewegingen. Veilige en duurzame mobiliteit staat op nummer 1 als ambitie voor de gebiedsaanpak. Betrokken partijen zien een veilige herstart na corona als kans om nieuw mobiliteitsgedrag te verduurzamen en bestendigen. Minder mobiliteit door meer thuiswerken en spreiding van mobiliteit. Dit kunnen we bereiken door te reizen op andere tijdstippen en met andere vervoermiddelen, zoals de fiets en schoon deelvervoer. Innovatieve oplossingen krijgen hierbij ruim baan.