Stationsgebied Utrecht

Wonen, werken, reizen en recreëren: het Stationsgebied Utrecht is het toneel van miljoenen reisbewegingen. Veilige en duurzame mobiliteit staat dan ook op nummer 1 als ambitie voor de gebiedsaanpak. Ook hier zien betrokken partijen een veilige herstart na corona als kans om nieuw mobiliteitsgedrag te verduurzamen en bestendigen. De nadruk ligt op minder mobiliteit door meer thuiswerken en spreiding van mobiliteit. Dit kunnen we bereiken door te reizen op andere tijdstippen en met andere vervoermiddelen, zoals de fiets en schoon deelvervoer. Innovatieve oplossingen krijgen hierbij ruim baan van het kernteam van Goedopweg.