Westelijke Stadsboulevard (WSB)

De wegen tussen het 24 oktoberplein en Marnixbrug gaan de Westelijke Stadsboulevard (WSB) vormen. Het moet een veilige weg worden met groen en bomen, waar je als voetganger makkelijk en snel kunt oversteken. Goedopweg en gemeente Utrecht willen er samen met de bewoners voor zorgen dat de gebruikers van de weg vaker de auto laten staan en voor wandelen, fietsen of het openbaar vervoer kiezen.