A12-Zone

  • Duurzaam en veilig bereikbaar

Een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving: dát is waar Goedopweg aan werkt in de regio Utrecht. Ook in het gebied dat de ‘A12-zone’ wordt genoemd. Het gebied waarop wij ons richten, is het deel van de A12 tussen Knooppunt Oudenrijn en Knooppunt Lunetten.

Kaart van de verschillende gebieden in de stad Utrecht

A12-Zone

Goedopweg richt zich binnen de A12-zone op de deelgebieden Papendorp, Stadseiland Zuid (Westraven, Woonboulevard, zuidelijk deelgebied Merwedekanaalzone) en de Liesbosch. Het doel is om – in samenwerking met de belangrijkste stakeholders en gebruikers – de duurzame bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren.

Dat is hard nodig, want op verschillende plekken langs de A12-zone zijn uitbreidingen gepland. Er komen extra kantoren en logistieke centra. En er worden nieuwe woningen gebouwd. Dit gaat zorgen voor meer druk op het mobiliteitssysteem.

Hoe zorgen we dat deze gebieden goed bereikbaar blijven? En dan niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar ook op de langere termijn? Aan de ene kant moeten we de juiste voorzieningen bieden en ontwikkelen, zoals OV-verbindingen, fietsinfrastructuur en deelmobiliteit. Aan de andere kant kunnen we duurzaam reisgedrag stimuleren van de mensen die er wonen en werken of de deelgebieden bezoeken.

Beschrijving gebied

Papendorp

Eind jaren negentig kwam in Papendorp ruim 84 hectare grond beschikbaar voor de ontwikkeling van een nieuw kantorenpark. Alle kantoren werden op ruime kavels gebouwd, passend in het landschap. Ook was er ruimte voor andere activiteiten in het gebied, zoals sportvoorzieningen, volkstuinen en wandel- en fietsroutes. Daardoor is het nu een groen, ruim opgezet gebied.

Op dit moment zitten er vooral grotere zakelijke dienstverleners in het gebied. En daarnaast een aantal bedrijfsverzamelgebouwen met kleinere organisaties en horeca. Er werken zo’n twintigduizend medewerkers op Papendorp.

De gemeente Utrecht ontwerpt momenteel plannen voor Papendorp-Noord en Groenewoud. In deze nieuwe buurten komen sociale huurwoningen, en middeldure en duurdere huur- en koopwoningen. Winkels, horeca en andere voorzieningen komen rond de Mobiliteitshub XL en het Taatsenplein. Duurzame bereikbaarheid is een van de voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied.

Stadseiland Zuid

De drie deelgebieden Woonboulevard, Westraven en het zuidelijke deel Merwedekanaalzone zijn samen Stadseiland Zuid. De deelgebieden hebben verschillende karakters, maar samen vormen ze de zakelijke zuidpunt van Utrecht.

Op de Woonboulevard vinden we ruim zestig woonwinkels. Hieronder zijn Ikea en meerdere formules van de Mandemakers Groep. Naast de ongeveer twaalfhonderd medewerkers, komt hier vooral winkelend publiek op af. En uiteraard het logistieke verkeer voor de bevoorrading van de winkels. De logistieke centra van waaruit de producten naar de klanten gaan, bevinden zich grotendeels op andere locaties.

Voor de langere termijn kijkt de gemeente naar mogelijkheden om hier woningen te bouwen. Dit ligt in de toekomst, maar een belangrijke randvoorwaarde is wel dat het mobiliteitssysteem goed is. De belangrijkste aandachtspunten wat dit betreft zijn de parkeerdruk en de beperkte fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen.

In de andere twee deelgebieden zitten voornamelijk zakelijke dienstverleners. Dit is een mix van corporates en start- en scale-ups. Daarnaast zijn er twee hotels, horeca en recreatie. Er zijn goede ov- en fietsvoorzieningen, met de sneltram voor de deur. In deze twee gebieden werken samen ongeveer achtduizend mensen.

Liesbosch

De Liesbosch is een bedrijventerrein in de gemeente Nieuwegein. Het heeft een grote diversiteit aan bedrijven: er zijn kantoorpanden, logistieke centra, groothandels en showrooms. Ook zijn er horecagelegenheden en een penitentiaire inrichting. Bij de bedrijven en instellingen werken samen ongeveer achtduizend mensen. Het bestaande distributiecentrum van Jumbo wordt momenteel uitgebreid, men verwacht dat het nieuwe deel in 2024 operationeel is.

Samenwerking met organisaties

  • Vereniging Papendorp
  • Gluren bij de Buren Businessclub Liesbosch
  • Vereniging Woonboulevard
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Nieuwegein
  • Werkgevers in de verschillende gebieden

Gebiedsregisseur A12-Zone

of